Tag Archief van: ontslag

Op 2 juni 2021 hebben werkgevers en werknemers een in de SER tot stand gekomen ‘Advies Arbeidsmarkt’ gepresenteerd. Ik bespreek de hoofdlijnen.

De cumulatiegrond (i-grond), een belangrijk onderdeel van de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans), is nu zo’n 3 maanden van kracht. Onlangs is een eerste rechtszaak gevoerd om tot ontbinding Want wat blijkt? Een ontbinding vraagt nog steeds gedegen voorwerk en dossieropbouw, ook van de afzonderlijke gronden.

Gedoe met een medewerker die niet functioneert? Per 2020 is de WAB – Wet Arbeid in Balans – van kracht. Met deze wet is er méér kans om een dienstverband met een medewerker te beëindigen dan je op voorhand denkt.

Heb je een werknemer ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en een transitievergoeding uitgekeerd? In bepaalde gevallen kun je met terugwerkende kracht compensatie aanvragen voor deze vergoeding.