NIEUWS | ARBEIDSCONFLICT | ONTSLAG

Met de WAB meer kans om een dienstverband te beëindigen!

Met de WAB meer kans om een dienstverband te beëindigen!

Gedoe met een medewerker die niet functioneert? Niemand zit erop te wachten. Het kost vaak onnodig veel tijd en levert bij collega’s frustraties op. Het kan voor jou als werkgever raadzaam zijn om een dergelijke situatie niet lang te laten voortduren. Per 2020 is de WAB – Wet Arbeid in Balans – van kracht.  Met deze wet is er meer kans om een dienstverband met een medewerker te beëindigen dan je op voorhand denkt.

Waar komen we vandaan?

  • Vóór 1 juli 2015 werd bij een beëindiging van een dienstverband in 95% van de gevallen de kantonrechtersformule gehanteerd. Er moest dan sprake zijn van gewichtige redenen. En weet je het nog? De formule voor de berekening van de vergoeding luidde: V (vergoeding) = A (gewogen dienstjaren) * B (de beloning) *C, waarbij deze C stond van de correctiefactor. Meestal gold factor 1, maar soms ook 1,5 of zelfs 2 afhankelijk van de omstandigheden. De te betalen vergoeding kon fiks uitvallen, maar meestal lukte het wel om afscheid te nemen van een medewerker.
  • Met ingang van 1 juli 2015 is de kantonrechtersformule vervangen door de transitievergoeding. De vergoeding werd afgetopt en in zijn algemeenheid pakte de vergoeding lager uit dan voorheen. Daarbij kon slechts één ontslaggrond worden gehanteerd én deze moest voor 100% kloppen, anders was er onvoldoende rechtvaardiging voor ontbinding. Een gedegen dossieropbouw was dus cruciaal. In de praktijk betekende dit niet alleen veel werk en administratieve rompslomp, maar ook dat je niet zo gemakkelijk van een medewerker af kon komen.

In 2020: de cumulatiegrond

Vanaf 1 januari 2020 is de zogenaamde cumulatiegrond (de i-grond) voor ontbinding van een arbeidsovereenkomst van kracht. En ook goed om te weten: met ingang van dit jaar geldt de transitievergoeding vanaf dag één van een dienstverband. De crux van de nieuwe wetgeving: je mag meerdere gronden combineren. Dat biedt een werkgever meer mogelijkheden.

Een voorbeeld

Een werknemer communiceert slecht, functioneert niet goed en er is sprake van een arbeidsconflict. Het dossier is niet helemaal op orde. De losse argumenten op zich zouden tekortschieten voor het beëindigen van het dienstverband. Omdat er door de WAB de combinatie van gronden is toegestaan, is er nu wel de kans dat de rechter de arbeidsovereenkomst ontbindt.

Wij kennen de wegen goed binnen de WAB, de cumulatiegrond en de financiële gevolgen ervan. Problemen met een medewerker? Aarzel niet om contact met ons op te nemen om de mogelijkheden te verkennen.

Saskia Lang

mr. Saskia Lang, advocaat, trainer
+31 (0)6 3603 7201
+31 (0)20 75 31 771
Saskia@LangArbeidsrecht.nl

Kantoor Amstelveen
LangArbeidsrecht
Startbaan 6
1185 XR Amstelveen