Aanpak risico’s grensoverschrijdend gedrag

Zorgplicht voor een veilige werkomgeving.

Aanpak risico’s
grensoverschrijdend
gedrag

Zorgplicht voor een veilige werkomgeving.

De juiste aanpak
Is er sprake van grensoverschrijdend gedrag of dreigt zo’n situatie te ontstaan? Als werkgever heb je een zorgplicht voor een veilige werkomgeving. Wees het daarom voor want het brengt risico’s voor de organisatie met zich mee.

ADVIES BIJ GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Opstellen en implementeren van beleid

LangArbeidsrecht adviseert organisaties over het opstellen en implementeren van beleid ten aanzien van ongewenst gedrag en integriteit. Een goed beleid werkt preventief en de-escalerend. Het begint met een risico-inventarisatie gevolgd door een plan van aanpak. Daarin staat opgenomen welke (preventieve) maatregelen worden genomen met als doel een veilige werkomgeving te creëren. Verder kan LangArbeidsrecht begeleiden bij het opstellen van de juiste documentatie zoals een gedragscode, meldregeling, klachtenreglement, klachtenprocedure en een stappenplan (protocol) waarin de stappen staan die worden ondernomen na een melding en na een klacht.

Training en bewustwording

Wil je als organisatie een veilige, integere en productieve werkomgeving, dan kan LangArbeidsrecht jouw organisatie helpen door het verzorgen van trainingen. Saskia Lang geeft trainingen aan directie, bestuur, managementteam, HR, vertrouwenspersonen, leidinggevenden en werknemers op het gebied van ongewenst gedrag en integriteit.

Juridische ondersteuning en begeleiding bij meldingen

Bij een signaal, melding of een klacht kan bij de organisatie behoefte ontstaan aan advies op inhoudelijk juridisch en strategisch vlak. LangArbeidsrecht is op dat vlak een deskundige  en betrouwbare gesprekspartner voor directie, bestuur, toezichthouder en HR. LangArbeidsrecht biedt juridische ondersteuning zodra er een melding is van grensoverschrijdend gedrag. Dit omvat het adviseren over het onderzoeksproces, het beoordelen van de feiten, het formuleren van een reactie, het navigeren door eventuele juridische gevolgen maar ook bescherming van privacy en rechten en aandacht voor de communicatiestrategieën.

Beëindiging en maatregelen

LangArbeidsrecht biedt begeleiding bij de juiste beëindigingsprocedures en disciplinaire maatregelen die genomen kunnen worden tegen de beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag, in overeenstemming met de wet en het interne beleid. In geval van juridische geschillen biedt LangArbeidsrecht vertegenwoordiging en advies om de belangen van de organisatie te beschermen.

Saskia Lang inschakelen als extern vertrouwenspersoon

Je wil graag dat je medewerkers tijdig en laagdrempelig hulp inroepen als ongewenst gedrag of integriteitsschending aan de orde is. Een vertrouwenspersoon aanstellen kan daarbij helpen. Saskia Lang is beschikbaar als LVV gecertificeerd extern vertrouwenspersoon.

 • Een luisterend oor en eerste aanspreekpunt. Saskia biedt een veilige omgeving waar medewerkers vrijuit kunnen spreken over hun ervaringen met ongewenst gedrag of integriteitskwesties.
 • Individuele ondersteuning. Zij ondersteunt en begeleid medewerkers bij het navigeren door hun opties na het ervaren van ongewenst gedrag of bij een integriteitsschending.
 • Proactieve communicatie. Door de actieve benadering en toegankelijkheid wordt Saskia een bekend gezicht voor alle medewerkers, wat essentieel is voor de effectiviteit van haar rol als extern vertrouwenspersoon.
 • Samenwerking en afstemming. Saskia werkt nauw samen met directie, HR, leidinggevenden en medezeggenschapsorganen om te zorgen voor een geïntegreerde aanpak in de voorlichting over en aanpak van ongewenste omgangsvormen en integriteit.
 • Gevraagd en ongevraagd advies Saskia voorziet als externe vertrouwenspersoon de directie, bestuur, toezichthouder en/of HR gevraagd en ongevraagd van advies op het moment dat er signalen zijn waardoor er zorgen ontstaan over de veiligheid van medewerkers. Maar ook over trends in meldingen en knelpunten in het aanpakken van ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen.

Sparringpartner voor interne en externe vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen kunnen de ervaring en expertise van Saskia Lang gebruiken en bij haar terecht als sparringpartner. Saskia Lang is zelf LVV gecertificeerd extern vertrouwenspersoon en opgeleid bij Van Oss & Partners tot vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit. Tevens geeft zij de Basisopleiding LVV vertrouwenspersoon bij Van Oss & Partners en geeft zij diverse trainingen op gebied van grensoverschrijdend gedrag en integriteit.

ADVIES BIJ GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Opstellen en implementeren van beleid

LangArbeidsrecht adviseert organisaties over het opstellen en implementeren van beleid ten aanzien van ongewenst gedrag en integriteit. Een goed beleid werkt preventief en de-escalerend. Het begint met een risico-inventarisatie gevolgd door een plan van aanpak. Daarin staat opgenomen welke (preventieve) maatregelen worden genomen met als doel een veilige werkomgeving te creëren. Verder kan LangArbeidsrecht begeleiden bij het opstellen van de juiste documentatie zoals een gedragscode, meldregeling, klachtenreglement, klachtenprocedure en een stappenplan (protocol) waarin de stappen staan die worden ondernomen na een melding en na een klacht.

Trainingen

Wil je als organisatie een veilige, integere en productieve werkomgeving, dan kan LangArbeidsrecht jouw organisatie helpen door het verzorgen van trainingen. Saskia Lang geeft trainingen aan directie, bestuur, managementteam, HR, vertrouwenspersonen, leidinggevenden en werknemers op het gebied van ongewenst gedrag en integriteit.

Juridische ondersteuning en begeleiding bij meldingen

Bij een signaal, melding of een klacht kan bij de organisatie behoefte ontstaan aan advies op inhoudelijk juridisch en strategisch vlak. LangArbeidsrecht is op dat vlak een deskundige  en betrouwbare gesprekspartner voor directie, bestuur, toezichthouder en HR. LangArbeidsrecht biedt juridische ondersteuning zodra er een melding is van grensoverschrijdend gedrag. Dit omvat het adviseren over het onderzoeksproces, het beoordelen van de feiten, het formuleren van een reactie, het navigeren door eventuele juridische gevolgen maar ook bescherming van privacy en rechten en aandacht voor de communicatiestrategieën.

Beëindiging en maatregelen

LangArbeidsrecht biedt begeleiding bij de juiste beëindigingsprocedures en disciplinaire maatregelen die genomen kunnen worden tegen de beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag, in overeenstemming met de wet en het interne beleid. In geval van juridische geschillen biedt LangArbeidsrecht vertegenwoordiging en advies om de belangen van de organisatie te beschermen.

Sparringpartner voor interne en externe vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen kunnen de ervaring en expertise van Saskia Lang gebruiken en bij haar terecht als sparringpartner. Saskia Lang is zelf LVV gecertificeerd extern vertrouwenspersoon en opgeleid bij Van Oss & Partners tot vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit. Tevens geeft zij de Basisopleiding LVV vertrouwenspersoon bij Van Oss & Partners en geeft zij diverse trainingen op gebied van grensoverschrijdend gedrag en integriteit.

Saskia Lang inschakelen als extern vertrouwenspersoon

Je wil graag dat je medewerkers tijdig en laagdrempelig hulp inroepen als ongewenst gedrag of integriteitsschending aan de orde is. Een vertrouwenspersoon aanstellen kan daarbij helpen Saskia Lang is beschikbaar als LVV gecertificeerd extern vertrouwenspersoon.

 • Een luisterend oor en eerste aanspreekpunt. Saskia biedt een veilige omgeving waar medewerkers vrijuit kunnen spreken over hun ervaringen met ongewenst gedrag of integriteitskwesties.
 • Individuele ondersteuning. Zij ondersteunt en begeleid medewerkers bij het navigeren door hun opties na het ervaren van ongewenst gedrag of bij een integriteitsschending. Dit omvat het verkennen van mogelijke stappen, het bespreken van gevoelens en het bespreken van mogelijkheden over hoe verder te gaan als dat gewenst is.
 • Proactieve communicatie. Saskia begrijpt het belang van duidelijke en proactieve communicatie binnen de organisatie. Door haar actieve benadering en toegankelijkheid wordt ze een bekend gezicht voor alle medewerkers, wat essentieel is voor de effectiviteit van haar rol als extern vertrouwenspersoon.
 • Samenwerking en afstemming. Saskia werkt nauw samen met diverse stakeholders binnen de organisatie, waaronder directie, HR, leidinggevenden en medezeggenschapsorganen, om te zorgen voor een geïntegreerde aanpak in de voorlichting over en aanpak van ongewenste omgangsvormen en integriteit.
 • Gevraagd en ongevraagd advies Saskia voorziet als externe vertrouwenspersoon de directie, bestuur, toezichthouder en/of HR gevraagd en ongevraagd van advies op het moment dat er signalen zijn waardoor er zorgen ontstaan over de veiligheid van medewerkers. Maar ook over trends in meldingen en knelpunten in het aanpakken van ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen.

Sparringpartner voor interne en externe vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen kunnen de ervaring en expertise van Saskia Lang gebruiken en bij haar terecht als sparringpartner. Saskia Lang is zelf LVV gecertificeerd extern vertrouwenspersoon en opgeleid bij Van Oss & Partners tot vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit. Tevens geeft zij de Basisopleiding LVV vertrouwenspersoon bij Van Oss & Partners en geeft zij diverse trainingen op gebied van grensoverschrijdend gedrag en integriteit.

WERKWIJZE

Begeleiding bij incidenten van grensoverschrijdend gedag.

Bij het voorkomen of aanpakken van grensoverschrijdend gedrag komt veel kijken. LangArbeidsrecht heeft al vele werkgevers bijgestaan bij incidenten van grensoverschrijdend gedrag en geeft trainingen over de aanpak van grensoverschrijdend gedrag op het werk. De essentiële vraag bij een incident is: welke zorgvuldige en accurate actie moet je ondernemen? LangArbeidsrecht begeleidt je stap voor stap bij dit ingrijpende proces, zoals het handelen richting de melder, de beklaagde, de andere medewerkers in de organisatie en de begeleiding bij de klachtenprocedure en ontslagprocedure. LangArbeidsrecht neemt je veel werk uit handen en behartigt tegelijk de belangen van jouw organisatie.

Waarom LangArbeidsrecht?

 • Specialist Arbeidsrecht en Privacyrecht op de werkvloer
 • Adviseert vanuit een brede visie, altijd juridisch scherp met de mens centraal
 • 25 jaar ervaring met hoog expertise
 • Succesvol in een zeer groot aantal zaken
 • Betrokken, persoonlijk, snel, resultaat gericht

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer?

Hoe pak je dat aan? Als werkgever heb je een zorgplicht voor een veilige werkomgeving. Wees het daarom voor of weet welke actie genomen moet worden als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag.

LangArbeidsrecht brochure grensoverschrijdend gedrag

Hoe pak je dat aan?
Download het stappenplan.

Over arbeidsrecht en de dagelijkse praktijk op de werkvloer.

In de podcast ‘Wijs op de werkvloer’ bespreekt arbeidsrechtadvocaat Saskia Lang met verschillende experts lastige en veel voorkomende kwesties met personeel. De podcasts vol voorbeelden, tips en achtergrondinformatie leert iedereen met personeel of in een HR-functie risicovolle situaties te herkennen en geeft praktische tips hoe te handelen.

De serie is een samenwerking van LangArbeidsrecht, Studiecentrum Kerckebosch en Buro Acting.

Saskia Lang Podcast ‘Wijs op de werkvloer’
Aflevering 1:
‘De naakte kapitein en grensoverschrijdend gedrag .’

De eerste podcast gaat over ‘De naakte kapitein’. In deze podcast hebben we het over grensoverschrijdend gedrag; waar liggen de grenzen eigenlijk en hoe ga je om met een geval van grensoverschrijdend gedrag?

Aflevering 4:
‘Agressie op de werkvloer?’

Wat wordt er verstaan onder agressie (verbaal, fysiek en psychisch). In wat voor situaties kan het voorkomen en hoe ga je er dan mee om? En hoe voorkom je deze conflicten op de werkvloer? Dit bespreekt host Saskia Lang samen met gast en vast onderdeel van de podcast Rinco van der Baan.

Heb je een vraag of een probleem? Ik help je graag.

Heb je een vraag of een probleem? Ik help je graag.