Aanpak risico’s grensoverschrijdend gedrag

Zorgplicht voor een veilige werkomgeving.

Aanpak risico’s
grensoverschrijdend
gedrag

Zorgplicht voor een veilige werkomgeving.

De juiste aanpak
Is er sprake van grensoverschrijdend gedrag of dreigt zo’n situatie te ontstaan? Als werkgever heb je een zorgplicht voor een veilige werkomgeving. Wees het daarom voor want het brengt risico’s voor de organisatie met zich mee.

ADVIES BIJ GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Juridische positie

Om schade te voorkomen of te beperken door grensoverschrijdend gedrag, moet je weten welke risico’s er zijn in de organisatie. Dat begint met het jaarlijks in kaart brengen van de risico’s op grensoverschrijdend gedrag. Waar moet je opletten bij de inventarisatie? LangArbeidsrecht geeft je inzicht in de stappen, zodat je weet wat je juridische positie is.

Plan voor veilige werkomgeving

Is de risico-inventarisatie gedaan? Start dan met een plan van aanpak waarin staat hoe de risico’s worden geminimaliseerd en welke maatregelen worden genomen met als doel een veilige werkomgeving te creëren zowel sociale veiligheid als fysieke veiligheid. LangArbeidsrecht ondersteunt je met de juiste stappen en documentatie naar een veilige werkomgeving.

Gedragscode

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers weten dat ongewenst op geen enkele manier en op geen enkel niveau wordt geaccepteerd (zerotolerancebeleid)? Duidelijke omgangsregels en gedragsregels vastleggen in een gedragscode (zerotolerancebeleid). LangArbeidsrecht kan je ondersteunen bij het opstellen of beoordelen van de gedragscode.

Klachtenreglement en klachtenprocedure

Grensoverschrijdend gedrag is niet volledig te voorkomen. Je kan er wel voor zorgen dat de belangrijke regelingen zorgvuldig en doordacht zijn opgesteld. In het klachtenreglement wordt beschreven hoe een klacht kan worden ingediend, maar ook hoe een klacht wordt onderzocht, door wie en wat onderzocht wordt. In de klachtenprocedure staan de procedurele stappen beschreven.

Stappenplan (protocol) voor incidenten van grensoverschrijdend gedrag

Als de klacht wegens grensoverschrijdend gedrag wordt ingediend, dan is snel en accuraat handelen vereist. Het gebruik van een stappenplan (protocol) voor incidenten van grensoverschrijdend gedrag draagt bij aan een zorgvuldige opvolging. LangArbeidsrecht helpt je bij de voorbereiding zodat jij de direct juiste stappen kan zetten bij een incident.

Vertrouwenspersoon

Je wil graag dat je medewerkers tijdig en laagdrempelig hulp inroepen als ongewenst gedrag aan de orde is. Een vertrouwenspersoon aanstellen kan daarbij helpen. Een vertrouwenspersoon kan zowel intern als extern worden aangesteld. Het is van belang om goede afspraken te maken met de vertrouwenspersoon. Wil je weten welke afspraken? LangArbeidsrecht geeft je handvatten om de vertrouwenspersoon op de juiste manier in je organisatie in te zetten en is daarnaast ook beschikbaar als extern vertrouwenspersoon.

Actieve alertheid op grensoverschrijdend gedrag

Wil je (financiële) risico’s en (reputatie)schade bij grensoverschrijdend gedrag beperken?  Dan is het vergroten van kennis van directie, raad van bestuur, raad van toezicht, raad van commissarissen, managementteam, leidinggevenden en werknemers essentieel. Wil je er aandacht aan besteden? LangArbeidsrecht geeft incompany trainingen over de aanpak van grensoverschrijdend gedrag. Dit zijn trainingen op maat gemaakt voor de organisatie.

Toezicht houden, handhaven en evalueren

Wil je de risico’s van grensoverschrijdend gedrag onder controle houden? Vergeet dan niet om ook toezicht te houden, te handhaven en regelmatig te evalueren. Kortom, wees alert op wat er in de organisatie gebeurt. LangArbeidsrecht is graag je sparringpartner bij vraagstukken over grensoverschrijdend gedrag.

ADVIES BIJ GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Juridische positie

Om schade te voorkomen of te beperken door grensoverschrijdend gedrag, moet je weten welke risico’s er zijn in de organisatie. Dat begint met het jaarlijks in kaart brengen van de risico’s op grensoverschrijdend gedrag. Waar moet je opletten bij de inventarisatie? LangArbeidsrecht geeft je inzicht in de stappen, zodat je weet wat je juridische positie is.

Plan voor veilige werkomgeving

Is de risico-inventarisatie gedaan? Start dan met een plan van aanpak waarin staat hoe de risico’s worden geminimaliseerd en welke maatregelen worden genomen met als doel een veilige werkomgeving te creëren zowel sociale veiligheid als fysieke veiligheid. LangArbeidsrecht ondersteunt je met de juiste stappen en documentatie naar een veilige werkomgeving.

Gedragscode

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers weten dat ongewenst op geen enkele manier en op geen enkel niveau wordt geaccepteerd (zerotolerancebeleid)? Duidelijke omgangsregels en gedragsregels vastleggen in een gedragscode (zerotolerancebeleid). LangArbeidsrecht kan je ondersteunen bij het opstellen of beoordelen van de gedragscode.

Klachtenreglement en klachtenprocedure

Grensoverschrijdend gedrag is niet volledig te voorkomen. Je kan er wel voor zorgen dat de belangrijke regelingen zorgvuldig en doordacht zijn opgesteld. In het klachtenreglement wordt beschreven hoe een klacht kan worden ingediend, maar ook hoe een klacht wordt onderzocht, door wie en wat onderzocht wordt. In de klachtenprocedure staan de procedurele stappen beschreven.

Stappenplan (protocol) voor incidenten van grensoverschrijdend gedrag

Als de klacht wegens grensoverschrijdend gedrag wordt ingediend, dan is snel en accuraat handelen vereist. Het gebruik van een stappenplan (protocol) voor incidenten van grensoverschrijdend gedrag draagt bij aan een zorgvuldige opvolging. LangArbeidsrecht helpt je bij de voorbereiding zodat jij de direct juiste stappen kan zetten bij een incident.

Vertrouwenspersoon

Je wil graag dat je medewerkers tijdig en laagdrempelig hulp inroepen als ongewenst gedrag aan de orde is. Een vertrouwenspersoon aanstellen kan daarbij helpen. Een vertrouwenspersoon kan zowel intern als extern worden aangesteld. Het is van belang om goede afspraken te maken met de vertrouwenspersoon. Wil je weten welke afspraken? LangArbeidsrecht geeft je handvatten om de vertrouwenspersoon op de juiste manier in je organisatie in te zetten.

Actieve alertheid op grensoverschrijdend gedrag

Wil je (financiële) risico’s en (reputatie)schade bij grensoverschrijdend gedrag beperken?  Dan is het vergroten van kennis van directie, raad van bestuur, raad van toezicht, raad van commissarissen, managementteam, leidinggevenden en werknemers essentieel. Wil je er aandacht aan besteden? LangArbeidsrecht geeft incompany trainingen over de aanpak van grensoverschrijdend gedrag. Dit zijn trainingen op maat gemaakt voor de organisatie.

Toezicht houden, handhaven en evalueren

Wil je de risico’s van grensoverschrijdend gedrag onder controle houden? Vergeet dan niet om ook toezicht te houden, te handhaven en regelmatig te evalueren. Kortom, wees alert op wat er in de organisatie gebeurt. LangArbeidsrecht is graag je sparringpartner bij vraagstukken over grensoverschrijdend gedrag.

WERKWIJZE

Begeleiding bij incidenten van grensoverschrijdend gedag.

Bij het voorkomen of aanpakken van grensoverschrijdend gedrag komt veel kijken. LangArbeidsrecht heeft al vele werkgevers bijgestaan bij incidenten van grensoverschrijdend gedrag en geeft trainingen over de aanpak van grensoverschrijdend gedrag op het werk. De essentiële vraag bij een incident is: welke zorgvuldige en accurate actie moet je ondernemen? LangArbeidsrecht begeleidt je stap voor stap bij dit ingrijpende proces, zoals het handelen richting de melder, de beklaagde, de andere medewerkers in de organisatie en de begeleiding bij de klachtenprocedure en ontslagprocedure. LangArbeidsrecht neemt je veel werk uit handen en behartigt tegelijk de belangen van jouw organisatie.

Waarom LangArbeidsrecht?

  • Specialist Arbeidsrecht en Privacyrecht op de werkvloer
  • Adviseert vanuit een brede visie, altijd juridisch scherp met de mens centraal
  • 25 jaar ervaring met hoog expertise
  • Succesvol in een zeer groot aantal zaken
  • Betrokken, persoonlijk, snel, resultaat gericht

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer?

Hoe pak je dat aan? Als werkgever heb je een zorgplicht voor een veilige werkomgeving. Wees het daarom voor of weet welke actie genomen moet worden als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag.

LangArbeidsrecht brochure grensoverschrijdend gedrag

Hoe pak je dat aan?
Download het stappenplan.

Over arbeidsrecht en de dagelijkse praktijk op de werkvloer.

In de podcast ‘Wijs op de werkvloer’ bespreekt arbeidsrechtadvocaat Saskia Lang met verschillende experts lastige en veel voorkomende kwesties met personeel. De podcasts vol voorbeelden, tips en achtergrondinformatie leert iedereen met personeel of in een HR-functie risicovolle situaties te herkennen en geeft praktische tips hoe te handelen.

De serie is een samenwerking van LangArbeidsrecht, Studiecentrum Kerckebosch en Buro Acting.

Saskia Lang Podcast ‘Wijs op de werkvloer’
Aflevering 1:
‘De naakte kapitein en grensoverschrijdend gedrag .’

De eerste podcast gaat over ‘De naakte kapitein’. In deze podcast hebben we het over grensoverschrijdend gedrag; waar liggen de grenzen eigenlijk en hoe ga je om met een geval van grensoverschrijdend gedrag?

Aflevering 4:
‘Agressie op de werkvloer?’

Wat wordt er verstaan onder agressie (verbaal, fysiek en psychisch). In wat voor situaties kan het voorkomen en hoe ga je er dan mee om? En hoe voorkom je deze conflicten op de werkvloer? Dit bespreekt host Saskia Lang samen met gast en vast onderdeel van de podcast Rinco van der Baan.

Heb je een vraag of een probleem? Ik help je graag.

Heb je een vraag of een probleem? Ik help je graag.