Disclaimer

INFORMATIE OP DEZE WEBSITE
De inhoud van deze website als ook berichten elders op het internet van LangArbeidsrecht worden altijd met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. LangArbeidsrecht garandeert echter niet dat de vermelde informatie steeds actueel, juist, volledig en toereikend is. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. LangArbeidsrecht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook die zou kunnen ontstaan wanneer de weergegeven informatie onjuist, onvolledig en/of ontoereikend is.

COPYRIGHT
Niets uit deze tekst of grafische voorstellingen op de website mag zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van LangArbeidsrecht worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in welke vorm of op welke wijze dan ook.

VIRUSSEN
LangArbeidsrecht garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. LangArbeidsrecht aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Snel antwoord op actuele issues

Saskia is specialist arbeidsrecht en jouw sparringpartner. Zij helpt bedrijven die op zoek zijn naar professionele ondersteuning op het gebied van arbeidsrecht en privacyrecht.

Speelt er een issue over arbeidsrecht of privacyrecht? Neem gerust contact op.
Ik help je vrijblijvend.