Arbeidsongeschiktheid

Mijn werknemer is arbeidsongeschikt. Wat nu?

Arbeids-
ongeschiktheid

Mijn werknemer is arbeidsongeschikt. Wat nu?

Zieke werknemer? Voorkom problemen
Een zieke of arbeidsongeschikte werknemer wordt door de wet goed beschermd. Voor organisaties levert dat veel verplichtingen op. Natuurlijk moet je organisatie altijd volgens de nieuwste wetgeving handelen. LangArbeidsrecht helpt je de juiste stappen te zetten.

ADVIES BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMER

Wetgeving over arbeidsongeschiktheid werknemer

De wetgeving rondom arbeidsongeschiktheid verandert voortdurend. Ben je op de hoogte van de laatste wetswijzigingen en aanpassingen? Als je tijdens de ziekte van een werknemer niet voldoet aan de verplichtingen, kun je sancties opgelegd krijgen. Het is dus zaak om je goed te laten adviseren als je werknemer zich ziek gemeld heeft. LangArbeidsrecht kent de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

Deskundigenoordeel bij re-integratie

Loopt de re-integratie van je werknemer vast? Dan kun je een deskundigenoordeel bij UWV aanvragen om te beoordelen of jij en je werknemer zich aan de regels hebben gehouden. En blijkt dat de medewerker zonder goede reden niet genoeg heeft gedaan om te re-integreren? Dan adviseert LangArbeidsrecht je over de maatregelen die je kunt nemen, zoals loon stopzetten of zelfs een procedure.

Het basiscontract met je bedrijfsarts

Vanuit de Arbowet ben je verplicht om de werkzaamheden van je bedrijfsarts in een basiscontract vast te leggen. Het basiscontract omschrijft onder andere:

 • De wettelijke taken van de bedrijfsarts
 • Het open spreekuur
 • De vrije toegang tot de werkvloer
 • Het recht op een second opinion
 • De klachtenprocedure
 • Het overleg met de preventiemedewerker
 • Hoe medezeggenschap geregeld is
 • De meldingsplicht Beroepsziekten

LangArbeidsrecht kan je ondersteunen bij het opstellen of beoordelen van dit basiscontract.

Belangrijke regelingen bij arbeidsongeschiktheid werknemer

 • Het verzuimreglement: Hierin staat precies wat je van de werknemer verwacht als hij ziek wordt. Dit reglement ligt ten grondslag aan het verzuimdossier dat je over de medewerker gaat opbouwen. En daarmee ook aan jouw juridische positie, mocht er een geschil ontstaan.
 • Het privacyreglement: Als een werknemer zich ziekmeldt, heeft hij recht op privacy. Je mag eigenlijk niets vragen over zijn gezondheid. Wat je wel mag vragen, staat in de privacyregelgeving. In je privacyreglement kun je aangeven welke informatie je van de werknemer mag verwerken, bewaren (bijvoorbeeld in het verzuimdossier) en met wie deze informatie gedeeld mag worden.
 • De klachtenregeling: Als een medewerker het niet eens is met de manier waarop je omgaat met zijn ziekte, is het belangrijk dat hij weet hoe hij een klacht kan indienen en hoe deze klacht behandeld wordt.

Voorkom een loonsanctie

In het verzuimdossier registreer je alles over het ziekteverzuim van jouw werknemer. Zo toon je aan dat je genoeg hebt gedaan om hem te helpen. Kun je dat niet aantonen, dan kan het UWV een loonsanctie opleggen. Je bent dan verplicht jouw werknemer na 2 jaar ziekte, in dienst te blijven houden en het loon door te betalen.

ADVIES BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMER

Wetgeving over arbeidsongeschiktheid werknemer

De wetgeving rondom arbeidsongeschiktheid verandert voortdurend. Ben je op de hoogte van de laatste wetswijzigingen en aanpassingen? Als je tijdens de ziekte van een werknemer niet voldoet aan de verplichtingen, kun je sancties opgelegd krijgen. Het is dus zaak om je goed te laten adviseren als je werknemer zich ziek gemeld heeft. LangArbeidsrecht kent de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

Deskundigenoordeel bij re-integratie

Loopt de re-integratie van je werknemer vast? Dan kun je een deskundigenoordeel bij UWV aanvragen om te beoordelen of jij en je werknemer zich aan de regels hebben gehouden. En blijkt dat de medewerker zonder goede reden niet genoeg heeft gedaan om te re-integreren? Dan adviseert LangArbeidsrecht je over de maatregelen die je kunt nemen, zoals loon stopzetten of zelfs een procedure.

Het basiscontract met je bedrijfsarts

Vanuit de Arbowet ben je verplicht om de werkzaamheden van je bedrijfsarts in een basiscontract vast te leggen. Het basiscontract omschrijft onder andere:

 • De wettelijke taken van de bedrijfsarts
 • Het open spreekuur
 • De vrije toegang tot de werkvloer
 • Het recht op een second opinion
 • De klachtenprocedure
 • Het overleg met de preventiemedewerker
 • Hoe medezeggenschap geregeld is
 • De meldingsplicht Beroepsziekten

LangArbeidsrecht kan je ondersteunen bij het opstellen of beoordelen van dit basiscontract.

Belangrijke regelingen bij arbeidsongeschiktheid werknemer

 • Het verzuimreglement: Hierin staat precies wat je van de werknemer verwacht als hij ziek wordt. Dit reglement ligt ten grondslag aan het verzuimdossier dat je over de medewerker gaat opbouwen. En daarmee ook aan jouw juridische positie, mocht er een geschil ontstaan.
 • Het privacyreglement: Als een werknemer zich ziekmeldt, heeft hij recht op privacy. Je mag eigenlijk niets vragen over zijn gezondheid. Wat je wel mag vragen, staat in de privacyregelgeving. In je privacyreglement kun je aangeven welke informatie je van de werknemer mag verwerken, bewaren (bijvoorbeeld in het verzuimdossier) en met wie deze informatie gedeeld mag worden.
 • De klachtenregeling: Als een medewerker het niet eens is met de manier waarop je omgaat met zijn ziekte, is het belangrijk dat hij weet hoe hij een klacht kan indienen en hoe deze klacht behandeld wordt.

Voorkom een loonsanctie

In het verzuimdossier registreer je alles over het ziekteverzuim van jouw werknemer. Zo toon je aan dat je genoeg hebt gedaan om hem te helpen. Kun je dat niet aantonen, dan kan het UWV een loonsanctie opleggen. Je bent dan verplicht jouw werknemer na 2 jaar ziekte, in dienst te blijven houden en het loon door te betalen.

Arbeidsongeschiktheid werknemer

Ontslag na twee jaar ziekte
Als jouw werknemer al twee jaar ziek is en je bent al die tijd je verplichtingen nagekomen, mag je hem onder bepaalde voorwaarden ontslaan. De juiste procedure verschilt per situatie. LangArbeidsrecht adviseert je graag.

WERKWIJZE

Juridisch advies op maat

Natuurlijk wil je een zieke medewerker het liefst ontzien. Maar jouw bedrijf lijdt ook onder de afwezigheid van de werknemer. En je moet zorgen dat je juridisch sterk staat als de ziekte uitmondt in een conflict. LangArbeidsrecht begeleidt je stap voor stap om de belangen van jouw bedrijf veilig te stellen.

Waarom LangArbeidsrecht?

 • Specialist Arbeidsrecht en Privacyrecht op de werkvloer.
 • Adviseert vanuit een brede visie, altijd juridisch scherp met de mens centraal.
 • 25 jaar ervaring met hoog expertise.
 • Succesvol in een zeer groot aantal zaken
 • Betrokken, persoonlijk, snel, resultaat gericht.

VEELGESTELDE VRAGEN

Je moet jouw werknemer schriftelijk berichten dat hij de re-integratieverplichtingen niet nakomt. In die brief dien je ook te vermelden dat door het niet nakomen van de re-integratieverplichtingen de loonbetaling wordt gestopt.

Het UWV legt een loonsanctie op wanneer zij vindt dat je onvoldoende re-integratieverplichtingen hebt verricht. Ook kan UWV een loonsanctie opleggen als je niet aan de administratieve verplichtingen heeft voldaan uit de Wet Verbetering Poortwachter. Indien je het met de beslissing van het UWV niet mee eens bent, moet je binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar indienen. Na 6 weken ben je te laat.

Heb je een vraag of een probleem? Ik help je graag.

Heb je een vraag of een probleem? Ik help je graag.