Actuele trainingen

Diverse actuele trainingen over arbeidsrecht die komende periode op de agenda staan.

LangArbeidsrecht geeft actuele trainingen op niveau
Alle trainingen zijn gebaseerd op 25 jaar ervaring in het arbeidsrecht. De theorie wordt altijd verduidelijkt aan de hand van verschillende praktische voorbeelden. De gemiddelde waardering voor de trainingen is hoog. Gemiddeld een 8 voor inhoud en presentatie.

Complexiteit in de Arboregelgeving

15 MEI 2024  |  STUDIECENTRUM KERCKEBOSCH  | LIVE OP LOCATIE

Complexiteit in de Arboregelgeving

VOOR: VEILIGHEIDSKUNDIGEN | KAM-COÖRDINATOREN | HR MANAGERS | PREVENTIEMEDEWERKERS

Tijdens deze training staat de Arboregelgeving centraal. mr. Saskia Lang bespreekt het Arbo(basis)contract, waarbij ze ingaat op de belangrijkste verplichtingen uit de Arbowetgeving.

Incompany Training HR professionals

VANAF 16 MEI 2024  | VAN OSS & PARTNERS  | LIVE OP LOCATIE

Basisopleiding vertrouwenspersoon

VOOR: INTERNE & EXTERNE VERTROUWENSPERSONEN | HR-MANAGERS

In deze vierdaagse geaccrediteerde basisopleiding word je gedegen toegerust voor de functie van vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en vertrouwenspersoon integriteit. Voor interne en externe vertrouwenspersonen die een officieel erkend certificaat willen behalen.

Re-integratie zieke werknemer

28 MEI 2024  |  STUDIECENTRUM KERCKEBOSCH  | WEBINAR

Re-integratie van de zieke werknemer

VOOR: HR-MANAGERS | AFDELINGSMANAGERS | ARBO-ADVISEURS | ONDERNEMERS | VEILIGHEIDSKUNDIGEN | PREVENTIEMEDEWERKERS | ONDERNEMINGSRADEN

Veel voorkomende vragen en aandachtspunten bij re-integratie van een zieke werknemer.

Uitstekende docent, uitstekende scholing

Saskia Lang weet op een luchtige manier juridische kost te doceren waardoor je de aandacht niet kwijtraakt, bovendien faciliteert zij interactiviteit op een plezierige wijze en weet zij alle aanwezigen de ruimte te geven zonder dat dit storend wordt voor de groep. Uitstekende docent en uitstekende scholing, zeer aanbevelingswaardig.

De invloed van Arboregelgeving in de letselschadepraktijk

13 JUNI 2024  |  STUDIECENTRUM KERCKEBOSCH  | LIVE OP LOCATIE

De invloed van Arboregelgeving in de letselschadepraktijk

VOOR: LETSEL-ADVOCATEN | REGISTER-EXPERTS PERSONENSCHADE | ARBEIDSRECHTADVOCATEN

In de meeste langlopende letselschadezaken komen arbeidsrechtelijke vraagstukken voor. Zo kan de werknemer te maken krijgen met een loonstop, verzuimbeleid, einde dienstverband of een geschil met de bedrijfsarts over de mate van arbeidsongeschiktheid. Maar ook in andere zin speelt het arbeidsrecht en de Arboregelgeving een belangrijke rol.

Re-integratie zieke werknemer

2 OKTOBER 2024  |  STUDIECENTRUM KERCKEBOSCH  | LIVE OP LOCATIE

Re-integratie van de zieke werknemer

VOOR: HR-MANAGERS | AFDELINGSMANAGERS | ARBO-ADVISEURS | ONDERNEMERS | VEILIGHEIDSKUNDIGEN | PREVENTIEMEDEWERKERS | ONDERNEMINGSRADEN

Veel voorkomende vragen en aandachtspunten bij re-integratie van een zieke werknemer.

Toepassen privacywetgeving (AVG) voor veiligheidskundigen

15 OKTOBER 2024  |  STUDIECENTRUM KERCKEBOSCH  | LIVE OP LOCATIE

Toepassen privacywetgeving (AVG) voor veiligheidskundigen

VOOR: VEILIGHEIDSKUNDIGEN | KAM-COÖRDINATOREN | PREVENTIEMEDEWERKERS | HR-MANAGERS

Met de invoering de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de privacywetgeving aangescherpt. In het dagelijks werk van veiligheidskundigen levert de nieuwe wet nog veel vragen op.

Grensoverschrijdend gedrag

7 NOVEMBER 2024  |  STUDIECENTRUM KERCKEBOSCH  | LIVE OP LOCATIE

Do’s en don’ts bij grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

VOOR: HR-MANAGERS | AFDELINGSMANAGERS | ARBO-ADVISEURS | ONDERNEMERS | VEILIGHEIDSKUNDIGEN | PREVENTIEMEDEWERKERS | ONDERNEMINGSRADEN

‘Wat staat dat shirt je goed!’ Een mooi compliment van een collega? Of niet? En als een manager het zegt? Of een medewerker complimenteert met ‘Wat een sexy shirt…’

Complexiteit in de Arboregelgeving

26 NOVEMBER 2024  |  STUDIECENTRUM KERCKEBOSCH  | WEBINAR

Complexiteit in de Arboregelgeving

VOOR: VEILIGHEIDSKUNDIGEN | KAM-COÖRDINATOREN | HR MANAGERS | PREVENTIEMEDEWERKERS

Tijdens deze training staat de Arboregelgeving centraal. mr. Saskia Lang bespreekt het Arbo(basis)contract, waarbij ze ingaat op de belangrijkste verplichtingen uit de Arbowetgeving.

Privacy op de werkvloer

STUDIECENTRUM KERCKEBOSCH  | WEBINAR

Privacy op de werkvloer ‘vragen uit de praktijk’

In het tijdperk van voortdurende technologische vooruitgang is privacy op de werkvloer een groeiende zorg geworden. Terwijl organisaties streven naar efficiëntie en gegevensgestuurde inzichten, rijst de vraag hoe de privacy van werknemers beschermd kan blijven. Weet u wat mag en welke uitdagingen er zijn?

LangArbeidsrecht On Demand Dossiervorming

Terugkijken webinars ‘Vragen uit de praktijk’

Regelmatig geef ik gratis webinars voor HR-professionals en leidinggevenden waarbij ik vragen uit de praktijk beantwoord. Heb je één of meerdere webinars gemist, wil je het delen met collega’s of vrienden? Klik dan op onderstaande button.