VANAF 29 NOVEMBER 2023 | VAN OSS & PARTNERS | LIVE OP LOCATIE

Basisopleiding vertrouwenspersoon

VOOR: INTERNE & EXTERNE VERTROUWENSPERSONEN | HR-MANAGERS

In deze vierdaagse geaccrediteerde basisopleiding word je gedegen toegerust voor de functie van vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en vertrouwenspersoon integriteit. Voor interne en externe vertrouwenspersonen die een officieel erkend certificaat willen behalen waarmee je je kunt laten registreren voor de functie van LVV register vertrouwenspersoon.

De opleidingen vinden plaats van 11:00 tot 16:00 uur op locatie. Door interactie, confrontatie, voelen, doen en ervaren, worden de essenties van de functie eigen gemaakt. Daarnaast volg je op je eigen moment de verdiepende e-learning met rijke kennis-inhoud via frisse werkvormen, waarmee je je gedegen voorbereidt op elke cursusdag. Zo behalen we het hoogste rendement in kennis, bewustwording en het eigen maken van de vaardigheden.

Vereisten

 • Je hebt bij voorkeur een HBO of universitaire opleiding.
 • Minimale vereiste vanuit de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV) is HBO denkniveau.
 • Je hoeft nog niet werkzaam te zijn als vertrouwenspersoon.

Basisopleiding vertrouwenspersoon

 • De werkwijze van de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en van de vertrouwenspersoon integriteit wordt helder uitgewerkt;
 • De vier live bijeenkomsten van 11:00 tot 16:00 uur worden versterkt met voorbereidende e-learning;
 • We laten je de essenties van de functie voelen en ervaren. We werken met creatieve werkvormen en uitdagende interactie, veel praktijkvoorbeelden en humor;
 • Op behapbare wijze verzorgen we de juridische aspecten;
 • We oefenen alle aspecten van het opvanggesprek met een materiedeskundige acteur;
 • Om effectief invulling te kunnen geven aan je functie ontvang je een uitgebreide cursusmap, een digitaal naslagwerk met praktische hand-outs en doortimmerd voorbeeldbeleid;
 • Als vertrouwenspersoon heb je tevens een signalerende en adviserende rol richting leidinggevenden en een informerende rol richting alle medewerkers. Je ontvangt bruikbare handvatten.

Na het volgen van deze training:

 • Kun je onderscheid maken tussen ongewenste omgangsvormen, integriteitsschendingen en arbeidsconflicten;
 • Ken je de positie, taakinhoud en taakafbakening waarbinnen je als vertrouwenspersoon opereert;
 • Ken je het verschil in werkwijze van vertrouwenspersoon omgangsvormen VPO en vertrouwenspersoon integriteit VPI;
 • Kun je zowel bij een melding omgangsvormen als bij een melding integriteit passende procedures hanteren;
 • Ben je in staat een melder op te vangen en te begeleiden. Je kent de do’s en don’ts hierbij;
 • Ben je in staat om ‘naast de melder te staan’;
 • Ben je in staat empathisch te luisteren en zowel ‘verhaal’ als emotie alle ruimte te geven;
 • Heb je kennis over regelgeving en juridische aspecten vanuit de Arbowet en de wet Huis voor Klokkenluiders;
 • Heb je inzicht in de diverse keuzemogelijkheden vanuit de escalatieladder en de mogelijke effecten van elke keuze;
 • Kun je melder helpen zélf een ‘passende keuze’ te maken;
 • Ken je denken over dilemma’s en reflecteren op eigen handelen;
 • Kun je in een presentatie medewerkers informeren over de functie van vertrouwenspersoon en het beleid;
 • Kun je een samenwerkingsrelatie opbouwen met leidinggevenden in het kader van je signalerende en adviserende rol ten behoeve van een veilige, integere werkplek.

Mis je een live bijeenkomst?

Wanneer je onvoorzien een dag mist, dan kun je die inhalen met het volgen van de volledige e-learning van deze dag. Daardoor kun je de opleiding toch blijven volgen in de eigen groep. Mis je op dag 3 het onderdeel gespreksvoering, dan bieden we je naast de e-learning een individuele online sessie van 50 minuten met materiedeskundige acteur om het opvanggesprek te oefenen.

Locatie

Onze trainingen vinden plaats in Amsterdam. We werken in groepen van maximaal 12 deelnemers voor een optimaal leerrendement en aandacht voor persoonlijke ontwikkelpunten. Daarnaast verzorgen wij ook incompany trainingen (minimaal 4 deelnemers).

Kosten

De studiebelasting voor deze opleiding bedraagt naast de vier live bijeenkomsten 5 à  6 uur per cursusdag.

€ 1.495,- p.p.

Meer informatie over het programma en/of aanmelding?