26 NOVEMBER 2024 | STUDIECENTRUM KERCKEBOSCH | WEBINAR

Complexiteit in de Arboregelgeving

VOOR: VEILIGHEIDSKUNDIGEN | KAM-COÖRDINATOREN | HR MANAGERS | PREVENTIEMEDEWERKERS

Voor Studiecentrum Kerckebosch begeleid ik de training Complexiteit in de Arboregelgeving. De training op 26 november 2024 is een online training van 13.00 uur tot 17.15 uur.

Training ‘Complexiteit in de Arboregelgeving’

Tijdens deze training staat de Arboregelgeving centraal. Ik bespreek het Arbo(basis)contract, waarbij wordt ingegaan op de belangrijkste verplichtingen uit de Arbowetgeving.

Het kelderluik-arrest, wie kent het niet? Het zal niet snel gebeuren dat u als arboprofessional in een rechtszaak wordt betrokken. Toch kent de Arboregelgeving voetangels en klemmen. In de praktijk is de Arbowetgeving complexer dan u zich wellicht realiseert onder andere door conflicterende belangen en/of regelgeving. Ook zijn er veel vragen over aansprakelijkheid, bijvoorbeeld bij een ongeval. Hoe zit het met de verantwoordelijkheid van de werkgever, de arboprofessional, de onderaannemer/zzp’er of de werknemer? En waar moet u als arboprofessional op letten?

Aan de orde komen onder andere de adviesrol van de bedrijfsarts, de taken van de preventiemedewerker en de rol van de ondernemingsraden. Ook is er aandacht voor de (juridische kant van) de RI&E en de beleidsregel Arbocatalogi.

Aan de hand van casuïstiek bespreek ik enkele veel voorkomende aandachtspunten op de werkvloer, zoals het PSA-beleid (psychosociale arbeidsbelasting) met name pesten op de werkvloer en burn-out. U krijgt handvatten voor het omgaan met bedrijfsongevallen en beroepsziekten. Uiteraard zullen ook de procedurele gevolgen, de handhaving en sancties bij niet-nakoming en overtreding worden besproken.

Na het volgen van de training:

  • Kent u de laatste regelgeving op Arbogebied;
  • Heeft u handvatten hoe om te gaan met conflicterende belangen/regelgeving;
  • Weet u hoe u de verplichtingen uit de Arbowetgeving kunt borgen in de organisatie;
  • Weet u wat de (juridische) aandachtspunten zijn bij (preventie van) o.a. PSA.

Kosten

€ 385,-
p.p. excl. BTW

Meer informatie over het programma en/of aanmelding?