NIEUWS | ARBEIDSCONFLICT | ONTSLAG

Hoe pak je het goed aan met de cumulatiegrond

De cumulatiegrond (i-grond), een belangrijk onderdeel van de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans), is nu zo’n 3 maanden van kracht. Onlangs is een eerste rechtszaak gevoerd om tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst te komen op basis van deze i-grond. De eerste cumulatiebeschikking maakt meteen veel duidelijk voor zowel werkgever als werknemer. Want wat blijkt? Je bent er niet zomaar door een aantal ontslaggronden als een optelsom te beschouwen. Nee, een ontbinding vraagt nog steeds gedegen voorwerk en dossieropbouw, ook van de afzonderlijke gronden. Maar hoe pak je dit als werkgever goed aan?

De i-grond is meer dan een optelsom

Een werkgever had problemen met een werknemer en wilde overgaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst omdat er sprake zou zijn van negatief en onacceptabel gedrag. In eerste instantie werd geprobeerd ‘verwijtbaar handelen’ (de e-grond) als argument in te zetten. Maar dit mislukte, de rechter oordeelde dat verwijtbaar handelen onvoldoende was aangetoond. Ook de tweede poging op grond van ‘disfunctioneren’ (de d-grond) mislukte, omdat de werkgever geen aandacht en tijd had besteed aan een verbetertraject met de werknemer. Er hadden bijvoorbeeld geen functioneringsgesprekken plaatsgevonden. Bij de derde poging werd door de werkgever tevergeefs de ‘verstoorde arbeidsverhouding’ (de g-grond) erbij gehaald. Echter, daar was volgens de rechter ook geen sprake van: de werknemer had gewoon contact met zijn directe collega’s en hij achtte zelf terugkeer naar werk wel degelijk mogelijk.

Werd het dan 4x is scheepsrecht? Nee, toen tot slot gekozen werd voor de i-grondcombinatie bleek ook dat argument onvoldoende voor de kantonrechter. Doordat de gronden niet afzonderlijk waren toegelicht noch onderbouwd, oordeelde de rechter dat de werkgever de cumulatiegrond te veel als sluitstuk gebruikte.

Laat ons u tijdig helpen met dossieropbouw

Er zijn meer ontbindingskansen dan voorheen, maar het is van belang dat je de afzonderlijke gronden goed hebt gedocumenteerd en dat je jezelf ook voldoende hebt ingespannen voor jouw werknemer.

Wat de eerste cumulatiebeschikking met name ook aantoont, is dat je als werkgever nog steeds zorgvuldig jouw huiswerk moet doen. Daar kunnen wij je bij helpen. Als jij ons tijdig in het proces betrekt, dan kunnen wij voorkomen dat je zaken over het hoofd ziet.

Bron: Rechtspraak.nl

Saskia Lang

mr. Saskia Lang, advocaat, trainer
+31 (0)6 3603 7201
+31 (0)20 75 31 771
Saskia@LangArbeidsrecht.nl

Kantoor Amstelveen
LangArbeidsrecht
Startbaan 6
1185 XR Amstelveen