NIEUWS | ARBEIDSONGESCHIKTHEID | ONTSLAG

Verplicht een langdurig zieke werknemer ontslaan?

Verplicht ontslag

Eind december is door het Scheidsgerecht Gezondheidszorg de beslissing genomen dat een werkgever een langdurig zieke werknemer moet ontslaan. En dat deze werkgever dan de transitievergoeding moet betalen.

Eerdere uitspraken

Deze beslissing staat haaks tegenover eerdere uitspraken van kantonrechters. Tot nu toe hebben diverse kantonrechters geoordeeld dat een werkgever een slapend dienstverband met een werknemer in stand mocht houden. Ook indien hierdoor de werknemer geen transitievergoeding uitbetaald krijgt.

Feitelijke situatie

De situatie waar het Scheidsgerecht Gezondheidszorg over moest beslissen was de volgende. De werknemer was werkzaam als medisch specialist in dienst van een stichting. Hij was meer dan twee jaar en zelfs bijna drie jaar arbeidsongeschikt. De levensverwachting voor de werknemer is hoogstwaarschijnlijk enkele maanden. Tussen de werkgever en werknemer was wel onderhandeld over een beëindiging met wederzijds goedvinden. Ook was gesproken over het betalen van de transitievergoeding van € 144.659,— bruto door de werkgever. Echter, de werkgever liet blijken dat hij daar toch niet bereid toe was. De werknemer heeft vervolgens een procedure aangespannen.

Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding langdurig zieke werknemers

Wat is nu de reden geweest dat het Scheidsgerecht Gezondheidszorg een andere beslissing heeft genomen dan diverse kantonrechters. De belangrijkste reden is het Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding bij langdurige werknemers. Werkgever die langdurige zieke werknemers een transitievergoeding hebben betaald, worden gecompenseerd. Dit gebeurt vanaf 2020. Het geldt voor transitievergoedingen die betaald zijn sinds 1 juli 2015.

Goed werkgeverschap

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg vond dat op grond van goed werkgeverschap de werkgever geen reden had om de werknemer niet te ontslaan. Temeer omdat de werkgever de transitievergoeding gecompenseerd krijgt.

De werkgever heeft als argument gegeven dat het nog niet zeker is of de werkgever de transitievergoeding gecompenseerd krijgt, omdat het Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding langdurige zieke werknemers nog niet in werking is getreden. Het klopt dat er nog een koninklijk besluit moet worden genomen. Maar de overheid – zo overweegt het Scheidsgerecht in haar beslissing- laat er geen misverstand over bestaan dat die datum 1 april 2020 is. De wet is door de Eerste en Tweede kamer aangenomen en al in het Staatsblad geplaatst. De kans dat de wet niet in werking zal treden wordt door het Scheidsgerecht bijzonder klein geacht.

Het Scheidsgerecht heeft geoordeeld dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werkgever moet opzeggen en de transitievergoeding moet betalen. De redenen hiervoor zijn het wetsvoorstel compensatie transitievergoeding langdurige zieke werknemers, als ook dat de werknemer mogelijk kort te leven heeft. Verder heeft de werkgever geen enkele andere goede reden kunnen aanvoeren voor het niet ontslaan van de werknemer.

Maar…

Bij het lezen van de uitspraak moet wel bedacht worden dat het een beslissing is van een Scheidsgerecht. Bovendien is dit Scheidsgerecht een arbitragegerecht voor de zorg. Dit is wat anders dan kantonrechters. Kantonrechters hoeven de uitspraak niet te volgen.

Ontwikkeling?

Of de kantonrechter bij de beslissing blijft over slapende dienstverbanden dan wel zijn standpunt zal wijzigen, is afwachten. LangArbeidsrecht houdt je op de hoogte als er ontwikkelingen zijn. Mocht je vragen hebben, neem dan contact op.

Bron: Scheidsgerecht Gezondheidszorg

Saskia Lang

mr. Saskia Lang, advocaat, trainer
+31 (0)6 3603 7201
+31 (0)20 75 31 771
Saskia@LangArbeidsrecht.nl

Kantoor Amstelveen
LangArbeidsrecht
Startbaan 6
1185 XR Amstelveen