NIEUWS | REORGANISATIE

Meer mogelijkheden voor de kleine werkgever die ‘moet’ reorganiseren

Aanpassing overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgever (< 25 werknemers)

De overbruggingsregeling is in 2015 in het leven geroepen met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid. De regeling geldt voor bedrijven met minder dan 25 werknemers. Bedrijven die verkeren in financieel zwaar weer en moeten reorganiseren, kunnen er een beroep op doen. Er zijn wel strenge voorwaarden aan verbonden.

Overbruggingsregeling transitievergoeding

Het voordeel van de overbruggingsregeling transitievergoeding is dat de transitievergoeding goedkoper kan uitvallen. Namelijk de maanden die een werknemer voor 1 mei 2013 in dienst was tellen niet mee bij de berekening van de transitievergoeding. Dit kan met name bij langere dienstverbanden een aanzienlijke besparing opleveren van de reorganisatiekosten.

In de praktijk bleken de voorwaarden zo streng dat er te weinig een beroep op de regeling kon worden gedaan. Na evaluatie van de regeling is besloten om de overbruggingsregeling te versoepelen. De versoepeling heeft betrekking op twee punten:

  • de onderneming van een werkgever hoeft niet meer in de drie boekjaren die voorafgaan aan (het boekjaar van) de ontslagprocedure verlies te hebben geleden. Voortaan geldt dat over de drie boekjaren het netto resultaat gemiddeld negatief moet zijn.
  • in plaats van de voorwaarde dat er aan het einde van het voorgaande boekjaar van de onderneming sprake moet zijn van een negatief eigen vermogen geldt dat de waarde van het eigen vermogen in dat jaar hoogstens 15% van het totale vermogen is.

Vanaf 1 januari 2019

De aangepaste regeling zal ingaan per 1 januari 2019. En zal gelden tot eind 2020. Daarna zijn ook alle kleine werkgevers verplicht om bij ontslag een transitievergoeding over het volledige dienstverband te betalen.

Het kan dus interessant zijn om in 2019 gebruik te gaan maken van de regeling. LangArbeidsrecht is volledig op de hoogte van de overbruggingsregeling. Voor vragen en informatie kun je contact met ons opnemen.

Bron: Staatscourant

Saskia Lang

mr. Saskia Lang, advocaat, trainer
+31 (0)6 3603 7201
+31 (0)20 75 31 771
Saskia@LangArbeidsrecht.nl

Kantoor Amstelveen
LangArbeidsrecht
Startbaan 6
1185 XR Amstelveen