NIEUWS | ARBEIDSOVEREENKOMST

Extra geboorteverlof! Tip: aanpassen personeelsreglement

Per wanneer?

Per 1 januari 2019 vervallen de huidige regels voor het kraamverlof. Hiervoor komt hier het geboorteverlof in de plaats.

Wat zijn de gevolgen?

Alle werknemers die meer dan twee dagen werken gaan er volgend jaar op vooruit. Het geboorteverlof wordt éénmaal de wekelijkse arbeidsduur. In plaats van standaard twee dagen kraamverlof. Voorbeeld. Een werknemer die 40 uur werkt, heeft straks recht op 40 uur (5 dagen) verlof na de bevalling van de partner. De werkgever moet het volledige loon van de werknemer doorbetalen.

Aanvullend geboorteverlof:

Per 1 juli 2020 krijgen werknemers bovenop het geboorteverlof recht op aanvullend geboorteverlof. Dit houdt in dat in het eerste half jaar na de geboorte van de baby nog eens vijf weken extra geboorteverlof kan worden opgenomen. In die periode hebben partners recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon.

Let op:

Staan er in de cao of een regeling met de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) afwijkende afspraken over het kraamverlof? Dan blijven deze afspraken gelden totdat de cao of regeling is verlopen. Dit geldt uiterlijk tot 1 juli 2019.

Wanneer gaat het verlof in?

Het verlof moet binnen vier weken worden opgenomen. Dit verschilt niet met de huidige regeling. Wel gaat de termijn direct in na de dag van de bevalling. Op de dag van de bevalling zelf heeft de werknemer recht op calamiteitenverlof. Een ander verschil ten opzichte van de huidige situatie is dat een werknemer straks geen recht heeft op een voorschot van zijn ouderschapsverlof van drie dagen dat hij aansluitend aan het kraamverlof kan opnemen.

Tip

In het personeelsreglement zijn meestal de verschillende verlofvormen opgenomen. Door de wijziging in het geboorteverlof is het raadzaam om het personeelsreglement aan te passen. Dit is meteen het moment om te kijken of de andere regelingen in het personeelsreglement ook nog kloppen met de regelgeving en de organisatie. Mocht je hierover advies willen dan denkt LangArbeidsrecht graag met je mee. Neem nu contact met ons op als je verder vragen hebt.

Bron: Eerste Kamer

Saskia Lang

mr. Saskia Lang, advocaat, trainer
+31 (0)6 3603 7201
+31 (0)20 75 31 771
Saskia@LangArbeidsrecht.nl

Kantoor Amstelveen
LangArbeidsrecht
Startbaan 6
1185 XR Amstelveen