NIEUWS | PRIVACY

Nederland maakt zich zorgen over privacy

Toezichthouder op privacy

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de toezichthouder op het gebied van de privacy (AVG en UAVG). Regelmatig doet de AP onderzoeken naar privacy. Recent is een onderzoek gedaan naar de zorgen van mensen over de bescherming van zijn persoonsgegevens.

Privacyzorgen

Uit het onderzoek komt naar voren dat maar liefst 94% zich zorgen maakt. De zorgen richten zich vooral op:

  • Misbruik van (een kopie van) hun identiteitsbewijs
  • Organisaties die hun online zoekgedrag volgen
  • Volgen via het wifi-signaal van hun mobiele telefoon

Privacyrechten nog weinig gebruikt

Wat verder op valt uit het onderzoek blijkt dat weinig mensen gebruik maken van hun privacyrecht. Dit blijkt slechts 12% te zijn. Het blijkt dat mensen geen idee hebben dat ze deze rechten hebben en hoe ze deze kunnen uitoefenen. Terwijl de rechten juist met de nieuwe privacywet, de AVG, uitgebreid en versterkt zijn.

Mijn praktijk

In mijn praktijk blijkt ook dat er meer zorg en aandacht is over de bescherming van persoonsgegevens. Er is een aanzienlijke toename naar kennis. En er zijn ook veel meer vragen hierover. In het arbeidsrecht kom ik het volgende tegen:

Aannemen van personeel

Er worden veel vragen gesteld over hoe moet worden omgaan met de persoonsgegevens van sollicitanten. Waaronder ook met de persoonsgegevens die via social media worden verkregen.

Arbeidsovereenkomst en personeelshandboek

In de arbeidsovereenkomst en het personeelshandboek wordt er steeds meer aandacht aan besteed. Dit adviseer ik werkgevers ook. Denk daarbij aan: hoe wordt er in de organisatie omgegaan met persoonsgegevens? Wie mag wat verwerken en ook delen? En hoe wordt omgegaan met de beveiliging? Het alleen op schrift zetten is overigens niet voldoende. Het zorgen dat alle medewerkers in de organisatie zich bewust worden, zijn en blijven, is essentieel. In incompanytrainingen geef ik zowel training aan directie en leidinggevenden. Zodat zij op de hoogte zijn van de wettelijke verplichtingen en mogelijkheden rondom privacy. Maar ook  train ik de medewerkers in de organisatie over hoe ze met persoonsgegevens in de organisatie om dienen te gaan. Als organisatie wil je toch voorkomen dat er een datalek is. En dat de oorzaak is dat een medewerker niet op de hoogte was hoe hij om dient te gaan met persoonsgegevens. Dit kan leiden tot aanzienlijke schade. Dit ondernemersrisico kan eenvoudigweg beperkt worden.

De zieke werknemer

Hier zijn veel vragen over. Wat mag een werkgever vragen? Of juist niet? Wat mag of moet er worden vastgelegd? Daarbij is een verzuimreglement de basis. En de afspraken met de arbodienst (basiscontract) zeer belangrijk. Deze twee documenten dienen op orde te zijn om goed te kunnen handelen als er een zieke werknemer is.

Monitoren van werknemers

Dit betreft verschillende vraagstukken. Zoals hoe om te gaan met cameratoezicht? Mogen (telefoon)gesprekken worden opgenomen? En kan ik gebruik maken van gps-tracking?

Kortom

Sinds de AVG is ingevoerd, houdt de bescherming van persoonsgegevens vele mensen bezig. Privacy komt in allerlei onderdelen op de werkvloer aan de orde. Prima te doen met juiste kennis en kunde. En mis je een stukje kennis? Dan ben je bij LangArbeidsrecht aan het juist adres.

Bron: Autoriteit Persoonsgevens

Saskia Lang

mr. Saskia Lang, advocaat, trainer
+31 (0)6 3603 7201
+31 (0)20 75 31 771
Saskia@LangArbeidsrecht.nl

Kantoor Amstelveen
LangArbeidsrecht
Startbaan 6
1185 XR Amstelveen