NIEUWS | ARBEIDSOVEREENKOMST | ONTSLAG

Gaat het arbeidsrecht ingrijpend veranderen? Wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen door Tweede Kamer.

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Al langere tijd zijn er debatten in de Tweede Kamer om het arbeidsrecht op een aantal belangrijke punten te wijzigen. Dit heeft geleid tot het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Het is een heel proces geweest. Maar op 5 februari 2019 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans.

Doel van het wetsvoorstel is het verkleinen van de verschillen tussen vast- en flexwerk. De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is een pakket van maatregelen. Er worden verschillende regelingen op het terrein van de flexibele arbeid, het ontslagrecht en de Werkloosheidswet aangepast.

Maatregelen WAB

De maatregelen waarmee de Tweede Kamer onder andere heeft ingestemd zijn:

  • De verlenging van de ketenbepaling van twee naar drie jaar. Werknemers krijgen hierdoor pas na drie jaar (of na drie tijdelijke contracten) recht op een vast contract.
  • De wijzigingen in de berekening van de transitievergoeding. Hierdoor komt de periode van twee jaar voordat een werknemer in aanmerking komt voor de transitievergoeding te vervallen. Dus een werknemer heeft hier straks vanaf het begin van zijn arbeidsovereenkomst recht op. Ook wordt de afronding op halve dienstjaren geschrapt. De werkgever moet de transitievergoeding straks berekenen over de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst. Verder wordt de hogere opbouw van de transitievergoeding voor werknemers die langer dan tien jaar in dienst zijn geweest afgeschaft.
  • Cumulatiegrond bij ontslagrecht. Werkgevers kunnen straks verschillende ontslaggronden met elkaar combineren. Ontslaat de werkgever een werknemer op basis van deze grond, dan kan de rechter de werknemer wel een extra vergoeding toekennen.
  • Door de werkgever zal jaarlijks een aanbod moeten worden gedaan aan oproepcontacten met een nulurencontract of min-maxcontract  voor een vaste arbeidsomvang. Dit aanbod is gebaseerd op de gemiddelde gewerkte arbeidsduur in de voorgaande twaalf maanden. Daarnaast moet de werkgever een oproepkracht straks minimaal vier dagen van tevoren oproepen (in de cao kan hiervan worden afgeweken).
  • De regels voor payrollers wijzigen. Payrollbedrijven kunnen straks geen uitzendbeding en ruimere ketenbepaling meer hanteren voor payrollwerknemers. Daarnaast krijgen payrollwerknemers recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij de werkgever in dienst zijn.
  • Wijzigingen in de WW-premie. Werkgevers gaan een lage WW-premie betalen voor werknemers met een vast contact en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract.

Vervolg?

De volgende stap is dat de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel gaat bespreken. Dit vindt plaats op 19 februari aanstaande. Als de Eerste Kamer ook instemt met het voorstel, gaan de wijzigingen per 1 januari 2020 in.

Gevolgen in de praktijk

Indien de Eerste Kamer ook instemt met het wetsvoorstel Arbeidsmarkt en Balans zal dit gevolgen hebben voor werkgevers en werknemers. Een aantal maatregelen zal niet tot heel veel discussie leiden, zoals verlenging van de ketenbepaling en de berekening van de transitievergoeding. Bij andere maatregelen zal in de praktijk moeten gaan blijken hoe daar mee moet worden omgegaan en wat de gevolgen zijn. Dit is met name het geval bij de cumulatiegrond bij ontslagrecht. De verwachting is dat dit tot een verruiming van het ontslag zal leiden en dus voor meer mogelijkheden voor werkgevers. Uiteraard houdt LangArbeidsrecht jou op de hoogte van het vervolg. En natuurlijk denken wij graag mee met de mogelijkheden die dit wetsvoorstel met zich meebrengt. Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op.

Bron: Tweede kamer

Saskia Lang

mr. Saskia Lang, advocaat, trainer
+31 (0)6 3603 7201
+31 (0)20 75 31 771
Saskia@LangArbeidsrecht.nl

Kantoor Amstelveen
LangArbeidsrecht
Startbaan 6
1185 XR Amstelveen