NIEUWS | PRIVACY

Invloed inbreuk privacy op vergoeding na onterecht ontslag op staande voet

Een werkneemster meldt zich ziek. Werkgeefster laat werkneemster zeven dagen volgen door een niet gecertificeerd recherchebureau. Vervolgens ontslaat werkgever werkneemster op staande voet tijdens ziekte in verband met nevenwerkzaamheden.

De kantonrechter vindt het niet bewezen. Tevens oordeelt de kantonrechter dat het recherchebureau de privacyregels heeft overschreden. Dit wordt de werkgever aangerekend. Uitkomst: geen ontslag op staande voet, wel transitievergoeding en billijke vergoeding. Onder andere door niet goed om te gaan met privacy van de werkneemster.

Aan de privacy van werknemers wordt zwaar getild. Dat was altijd al zo. Maar dit heeft extra aandacht door de invoering van de nieuwe privacyregels (AVG). Het advies is dus om daar zorgvuldig mee om te gaan. Als je weet waar de mogelijkheden liggen dan leidt dat tot het gewenste resultaat. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met LangArbeidsrecht.

Bron: Rechtspraak

Saskia Lang

mr. Saskia Lang, advocaat, trainer
+31 (0)6 3603 7201
+31 (0)20 75 31 771
Saskia@LangArbeidsrecht.nl

Kantoor Amstelveen
LangArbeidsrecht
Startbaan 6
1185 XR Amstelveen