NIEUWS | ARBEIDSONGESCHIKTHEID

AVG leidt tot wetsvoorstel wijziging Arbowet voor Inspectie SZW voor verwerken van gezondheidsgegevens

Het wetsvoorstel betreft een uitbreiding van artikel 24 Arbowet. De wijziging moet de inspectie SZW de wettelijke bevoegdheid geven om gegevens over gezondheid te verwerken. Dit is nodig bij het uitvoeren van onderzoek na arbeidsongevallen. Tijdens zo’n onderzoek worden er namelijk vragen gesteld door de inspecteur aan de werknemer over de gezondheid.

Dit betreft volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het verwerken van bijzondere gegevens. Dat mag niet tenzij er een uitzondering voor is. Dat is er niet. De enige mogelijkheid is dan toestemming. Dat is niet wenselijk, want dan kan de werknemer weigeren. Dit belemmert het onderzoek. De wijziging van de Arbowet zou mogelijk moeten maken dat de inspectie SZW wel gegevens over de gezondheid mag verwerken.

Wil je meer over dit onderwerp weten? Neem dan contact op met LangArbeidsrecht.

Bron: Rijksoverheid

Saskia Lang

mr. Saskia Lang, advocaat, trainer
+31 (0)6 3603 7201
+31 (0)20 75 31 771
Saskia@LangArbeidsrecht.nl

Kantoor Amstelveen
LangArbeidsrecht
Startbaan 6
1185 XR Amstelveen