NIEUWS | PRIVACY

Controle door AP over nakoming verplichtingen AVG

De AP (autoriteit persoonsgegevens) gaat steeds vaker controleren of bedrijven en organisaties voldoen aan de verplichtingen van de privacywetgeving (AVG).

Uit een bericht op de website van de AP blijkt dat de AP heeft gecontroleerd of ziekenhuizen en zorgverzekeraars een FG (Functionaris voor de Gegevensbescherming) hebben aangesteld, hetgeen verplicht is en ook gemeld moet worden bij de AP.

Voldoe je aan de verplichtingen en kun je dit ook aantonen (verantwoordingsplicht)? Zo niet, dan kan LangArbeidsrecht jou ondersteunen bij dit proces. Wil je meer informatie? Of heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens

Saskia Lang

mr. Saskia Lang, advocaat, trainer
+31 (0)6 3603 7201
+31 (0)20 75 31 771
Saskia@LangArbeidsrecht.nl

Kantoor Amstelveen
LangArbeidsrecht
Startbaan 6
1185 XR Amstelveen