Tag Archief van: arbeidsrecht

Op 2 juni 2021 hebben werkgevers en werknemers een in de SER tot stand gekomen ‘Advies Arbeidsmarkt’ gepresenteerd. Ik bespreek de hoofdlijnen.

Reorganisaties voor werkgevers en werknemers. Wat mogen werkgevers vragen van werknemers als het bedrijf reorganiseert? Wat moet er geregeld worden? Wie heeft welke rechten?

Thuiswerken of terug naar de werkvloer? Hoe ga jij als ondernemer om met het coronaprotocol? Het is noodzakelijk dat bedrijven en organisaties concrete plannen en juiste afspraken maken over hoe er samen veilig gewerkt wordt.

De vakantieperiode breekt aan, maar vanwege de coronacrisis gaat het dit jaar over meer dan alleen ‘vrijheid en blijheid’.

Wat betekent de NOW 1 voor jou als ondernemer? Op 3 april 2020 werd ik door Ed Boogaard van De Grafische Vakpers geïnterviewd over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

De cumulatiegrond (i-grond), een belangrijk onderdeel van de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans), is nu zo’n 3 maanden van kracht. Onlangs is een eerste rechtszaak gevoerd om tot ontbinding Want wat blijkt? Een ontbinding vraagt nog steeds gedegen voorwerk en dossieropbouw, ook van de afzonderlijke gronden.

Gedoe met een medewerker die niet functioneert? Per 2020 is de WAB – Wet Arbeid in Balans – van kracht. Met deze wet is er méér kans om een dienstverband met een medewerker te beëindigen dan je op voorhand denkt.

Heb je een werknemer ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en een transitievergoeding uitgekeerd? In bepaalde gevallen kun je met terugwerkende kracht compensatie aanvragen voor deze vergoeding.