NIEUWS | PRIVACY

Sanctie UWV voor onvoldoende beveiliging persoonsgegevens

Waar eerst de AP vooral zich richtte op voorlichting, lijkt het erop dat de AP tot actie overgaat indien er niet wordt voldaan aan de privacywetgeving. Volgens het rapport van de AP voldoet de UWV niet aan de juiste beveiligingsvereisten op het werkgeversportaal. Met name worden er hoge eisen gesteld aan de beveiliging omdat er veel gezondheidsgegevens op staan die door werkgevers en arbodiensten erop worden geplaatst. Er is een dwangsom opgelegd van 150.000 euro per maand met een maximum van 900.000 euro omdat het beveiligingsniveau van het werkgeversportaal niet voldoet.

Wil je weten of jouw organisatie voldoet aan de vereisten van de privacywetgeving (zowel op juridisch als technisch) gebied? Dan is daarvoor een AVG Audit (Nulmeting) een geschikt middel. Wil je meer informatie? Of heb je vragen over de privacywetgeving? Neem dan snel contact op met LangArbeidsrecht.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens

Saskia Lang

mr. Saskia Lang, advocaat, trainer
+31 (0)6 3603 7201
+31 (0)20 75 31 771
Saskia@LangArbeidsrecht.nl

Kantoor Amstelveen
LangArbeidsrecht
Startbaan 6
1185 XR Amstelveen