STUDIECENTRUM KERCKEBOSCH | ON DEMAND COLLEGE

Stapsgewijs door de privacywetgeving (AVG)

VOOR: MEDEWERKERS SCHULDVERLENING | ARBO | HR & VEILIGHEID | ONDERNEMERS

Privacy: een belangrijk aandachtspunt

Sinds 25 mei 2018 is de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en UAVG (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming) van toepassing. Privacy is een belangrijk aandachtspunt, zeker omdat er tegenwoordig meer en gevoeligere gegevens verwerkt worden. Ook worden gegevens vaker domein- en organisatie-overstijgend uitgewisseld.

Toepassing van de AVG-wetgeving in de dagelijkse praktijk
De docent bespreekt hoe u moet omgaan met de verwerking en bewaring van (bijzondere) persoonsgegevens, welke informatie mag worden verstrekt aan derden en wat de rechten zijn van de betrokkene.

Tip en tricks
In dit college krijgt u ‘tips en tricks’ voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens in uw dagelijkse praktijk. Zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de mogelijkheden in plaats van de beperkende werking van de privacywetgeving.

Onderwerpen die aan de orde komen

  • Omgaan met (bijzondere) persoonsgegevens;
  • Doel en reikwijdte van de AVG;
  • De spelers;
  • Persoonsgegevens;
  • Verwerking;
  • Doeleinden, grondslag en bewaartermijn;
  • Rechten en plichten betrokkene (artikel 12 t/m 23 AVG);
  • Beveiligingsmaatregelen en privacybeleid.

Kosten

€ 199,-
p.p. excl. BTW

Meer informatie over het programma en/of aanmelding?