2 OKTOBER 2024 | STUDIECENTRUM KERCKEBOSCH | LIVE OP LOCATIE

Re-integratie van de zieke werknemer

VOOR: HR-MANAGERS | AFDELINGSMANAGERS | ARBO-ADVISEURS | ONDERNEMERS | VEILIGHEIDSKUNDIGEN | PREVENTIEMEDEWERKERS | ONDERNEMINGSRADEN

Voor Studiecentrum Kerckebosch begeleid ik de training re-integratie van de zieke werknemer. De training wordt op 2 oktober 2024 gegeven van 12.30 uur tot 17.15 uur op een centrale locatie in Nederland.

Waar gaat de training ‘Re-integratie van de zieke werknemer’ over?

Een zieke werknemer. Elke organisatie heeft daar mee te maken. Vervelend voor alle partijen, maar stilzitten is geen optie. De werkgever, de HR-manager, de arboprofessional en ook de werknemer moeten hiermee samen aan de slag. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Een goed verzuimbeleid en voldoende kennis van wet- en regelgeving zijn de basis voor het kunnen uitvoeren van de re-integratie.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden bespreek ik de veel voorkomende vragen en aandachtspunten bij re-integratie van een zieke werknemer. Een duidelijk stappenplan laat zien welke taken ieder in het re-integratieproces heeft en wat er moet gebeuren als het proces niet volgens plan verloopt. Ook de perikelen rondom een arbeidsconflict, hoe om te gaan met medische gegevens en de ontslagmogelijkheden komen aan de orde. Tevens is er ruimte om vragen uit de praktijk voor te leggen.

Na het volgen van deze training:

  • Bent u op de hoogte van het wettelijk kader omtrent ziekmelding;
  • Weet u hoe u zelf de regie kunt houden;
  • Kunt u het verzuimbeleid vormgeven en uitvoeren;
  • Weet u hoe u kunt omgaan met het proces van re-integratie;
  • Bent u op de hoogte van wat wel en niet is toegestaan bij het verwerken van medische gegevens;
  • Weet u hoe u kunt omgaan met een arbeidsconflict met een zieke werknemer;
  • Bent u op de hoogte van de ontslagmogelijkheden bij een zieke werknemer.
Incompany

Deze training wordt ook incompany gegeven. Eventueel in combinatie met trainingsacteur, in dat geval duurt de training een dag.

Kosten

€ 385,-
p.p. excl. BTW

Meer informatie over het programma en/of aanmelding?