INCOMPANY | MASTERCLASS

Privacy en arbeidsrecht

De AVG (privacyregeling) heeft ook zijn doorwerking in de arbeidspraktijk. Als HR-manager, ondernemer, leidinggevende of management is het belangrijk om te weten hoe om te gaan met privacy op de werkvloer en op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen op dat gebied. En daarnaast ook ervoor te zorgen dat de medewerkers weten hoe zij moeten omgaan met de privacy op de werkvloer.

Wat leer je in de cursus ‘Privacy en arbeidsrecht’?

Tijdens deze cursus word je in een dag op de hoogte gebracht van het wettelijk kader en de belangrijkste ontwikkelingen omtrent privacy op de werkvloer. Ook krijg je tips en tricks hoe jij jouw medewerkers kunt begeleiden zodat ook zij zorgvuldig omgaan met privacy op de werkvloer.

Onderwerpen zijn onder andere:

 • Wat moet er worden opgenomen in het arbeidscontract en personeelshandboek over privacy;
 • Hoe moet een organisatie of bedrijf omgaan met de persoonsgegevens van sollicitanten;
 • Wat zijn de spelregels bij gebruik van social media;
 • Wat zijn de implicaties bij het monitoren van werknemers (gps-tracking, cameratoezicht, toegangspas);
 • In hoeverre mag een organisatie of bedrijf ingrijpen, indien werknemers een ongezonde leefstijl hebben met risico op arbeidsongeschiktheid;
 • Mag surfen op het internet of e-mailverkeer tijdens het werk worden bekeken en mag deze informatie worden gebruikt bij ontslag;
 • Wat mag een organisatie of bedrijf (nog) vragen aan een zieke werknemer;
 • Wat zijn de procedurele gevolgen van overtreding van privacyregels door werkgever of werknemer.

Nu is het moment om jouw kennis op het gebied van privacy en arbeidsrecht te actualiseren.

Voordelen

 • De training wordt afgestemd op de dagelijkse praktijk;
 • Tijdstip en locatie van de training worden in overleg bepaald;
 • Het team wordt tegelijkertijd en op hetzelfde niveau opgeleid;
 • Er is voldoende ruimte voor praktijkvragen.
Wil je meer informatie over de mogelijkheden van deze incompany masterclass?