STUDIECENTRUM KERCKEBOSCH | ON DEMAND COLLEGE

Ongewenst gedrag op de werkvloer: het stappenplan

Een 14-stappenplan: van voorlichting en verantwoordelijkheden tot aan sancties en gevolgen.

Ongewenst gedrag op de werkvloer (seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en overige vormen van ongewenst gedrag) is een zeer kwalijke zaak en komt helaas te vaak voor. Maar wanneer is er sprake van ongewenst gedrag op de werkvloer? En hoe gaat u hier als organisatie mee om?

Arbeidsrechtadvocaat Saskia Lang geeftt u de antwoorden in dit On Demand College. Samen met haar doorloopt u het 14-stappenplan.

In het 2,5 uur durende college beantwoordt ze onder andere de vragen:

  • Wie heeft binnen een organisatie welke verantwoordelijkheid?
  • Welke wettelijke verplichtingen zijn er?
  • Hoe stelt u een plan van aanpak op om preventief en (pro) actief te handelen tegen ongewenst gedrag?
  • Welke stappen onderneemt u zodra er een melding komt?
Ongewenst gedrag op de werkvloer

Kosten

€ 199,-
p.p. excl. BTW

Meer informatie over het programma en/of aanmelding?