INCOMPANY | MASTERCLASS

Omgaan met de AVG (privacyregels) voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen

Als bedrijfsarts en verzekeringsarts werk je dagelijks met gegevens die onder de privacy wet – en regelgeving vallen. Zo verwerk je onder andere (bijzondere) persoonsgegevens in het medische dossier. Een goede kennis van de privacyregels is dan ook onontbeerlijk. Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), privacyregelgeving van toepassing. De AVG heeft met zich meegebracht dat jij als bedrijfsarts of verzekeringsarts moet voldoen aan verscherpte eisen ten aanzien van de privacyregelgeving. Het is voor jou essentieel om op de hoogte zijn van de gewijzigde eisen en hoe jij daar in de praktijk mee om moet te gaan.

Tijdens deze 1-daagse training word jij op de hoogte gebracht van de privacyregels die van belang zijn voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Verder wordt besproken hoe jij dient om te gaan met de verwerking en bewaring van (bijzondere) persoonsgegevens, welke informatie mag worden verstrekt aan derden en wat de rechten zijn van betrokkene? Ook wordt ingegaan op vraagstukken die bij bedrijfsartsen en verzekeringsartsen regelmatig aan de orde komen, zoals perikelen rondom het vermelden van een BSN-nummer en het (door een werknemer) opnemen van gesprekken. Tot slot wordt ingegaan op de beveiligingsverplichtingen, de verwerkersovereenkomst, het melden van een datalek en de sancties. Vanzelfsprekend is er ook gelegenheid om eigen praktijkvragen aan de orde te stellen.

Na het volgen van deze training:

 • Zijn de deelnemers op de hoogte van de belangrijkste privacyregelgeving (AVG) voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen;
 • Weten de deelnemers hoe zij conform de AVG (bijzondere) persoonsgegevens verantwoord kunt vastleggen, verwerken, bewaren en verstrekken;
 • Weten de deelnemers op wat de rechten van betrokkene zijn en hoe u daar mee dient om te gaan;
 • Hebben de deelnemers meer inzicht in praktische vraagstukken, zoals perikelen rondom het vermelden van een BSN-nummer en het opnemen van gesprekken;
 • Hebben de deelnemers kennis van de beveiligingseisen die voortvloeien uit de AVG;
 • Weten de deelnemers waar zij verantwoordelijk voor zijn ten aanzien van het melden van datalekken;
 • Zijn de deelnemers op de hoogte van de sancties die de Autoriteit Persoonsgegevens kan opleggen.

Voordelen

 • De training wordt afgestemd op de dagelijkse praktijk;
 • Tijdstip en locatie van de training worden in overleg bepaald;
 • Het team wordt tegelijkertijd en op hetzelfde niveau opgeleid;
 • Er is voldoende ruimte voor praktijkvragen.
Wil je meer informatie over de mogelijkheden van deze incompany masterclass?