7 NOVEMBER 2024 | STUDIECENTRUM KERCKEBOSCH | LIVE OP LOCATIE

Do’s en don’ts bij grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

VOOR: HR-MANAGERS | AFDELINGSMANAGERS | ARBO-ADVISEURS | ONDERNEMERS | VEILIGHEIDSKUNDIGEN | PREVENTIEMEDEWERKERS | ONDERNEMINGSRADEN

Voor Studiecentrum Kerckebosch begeleid ik de training ‘Do’s en don’ts bij grensoverschrijdend gedrag’. De training wordt op 7 november 2024 gegeven van 12.30 uur tot 17.15 uur op een centrale locatie in Nederland.

Wat leer je tijdens de training ‘Do’s en don’ts bij grensoverschrijdend gedrag’?

‘Wat staat dat shirt je goed!’ Een mooi compliment van een collega? Of niet? En als een manager het zegt? Of een medewerker complimenteert met ‘Wat een sexy shirt…’

Is dit grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer? Een lastig vraagstuk. Want wanneer is er sprake van grensoverschrijdend gedrag? Grensoverschrijdend gedrag is er in vele varianten. Het kan seksueel van aard zijn, maar ook pesten, discriminatie, agressie, geweld of overschrijdingen ten aanzien van respect of integriteit én werkdruk. Grensoverschrijdend gedrag is een serieus probleem met ernstige gevolgen voor het slachtoffer, de directe werkomgeving en de rest van de organisatie.

Op de werkvloer moet helder zijn wat gepast gedrag is. Waar liggen de grenzen? En wat gebeurt er als die worden overschreden? Hier ligt een taak voor zowel de werkgever, HR-manager als de arboprofessional. Iedereen in de organisatie moet zich in elk opzicht en op elk moment veilig voelen. Het creëren van een veilige werkomgeving is geen gemakkelijke opgave, maar is wel noodzakelijk.

Tijdens deze training bespreekt ik aan de hand van praktijkvoorbeelden de veel voorkomende vragen en aandachtspunten rondom grensoverschrijdend gedrag. Ik laat zien hoe beleid kan worden opgesteld en uitgevoerd. Aan de hand van een stappenplan wordt doorlopen wat je als werkgever, HR-manager en arboprofessional kunt doen wanneer grensoverschrijdend gedrag aan de orde is. Ook komt het handelen richting slachtoffer, vermeende dader en andere betrokkenen aan de orde. Verder ga ik in op de sancties en maatregelen. Uiteraard is er gelegenheid om jouw vragen uit de praktijk voor te leggen.

Na het volgen van deze training:

  • Kunt u beleid over (preventie van) grensoverschrijdend gedrag vormgeven en uitvoeren
  • Weet u hoe te handelen als grensoverschrijdend gedrag aan de orde is
  • Bent u ervan op de hoogte hoe u zich kunt opstellen ten aanzien van het slachtoffer, de vermeende dader en andere betrokkenen
  • Kent u de sancties en maatregelen bij grensoverschrijdend gedrag
Incompany

Deze training wordt ook incompany gegeven. Eventueel in combinatie met trainingsacteur, in dat geval duurt de training een dag. Dan zal worden besproken en geoefend:

  • Herkennen van verschijningsvormen van emotie en agressie;
  • Assertief en respectvol kunnen aanspreken op grensoverschrijding;
  • Kennis van de-escalerende communicatie;
  • Kennis van de juiste houding en vaardigheden voor het vroegtijdig herkennen, het omgaan en voorkomen van agressievolle situaties;
  • Vroegtijdig op professionele manier een gesprek sturen.

Kosten

€ 385,-
p.p. excl. BTW

LangArbeidsrecht brochure grensoverschrijdend gedrag

Meer informatie over het programma en/of aanmelding?