INCOMPANY | MASTERCLASS

De onbegrensde gevaren van grensoverschrijdend gedrag

Hoe je met de juiste tools risico’s en schade door  grensoverschrijdend gedrag minimaliseert en reputatieschade voorkomt.

‘Als je NU geen actie neemt, ga je ten onder aan de gevolgen van grensoverschrijdend gedrag!’

Wil je als organisatie de risico’s stap voor stap en minutieus uitbannen, neem dan NU actie. Start met de masterclass ‘De onbegrensde gevaren van grensoverschrijdend gedrag’. In 3 uur word je bewust van de risico’s en gevaren en krijg je de benodigde kennis en tools in handen om je organisatie zorgvuldig en accuraat aan te sturen bij de aanpak en omgang van grensoverschrijdend gedrag. Met het inzetten van het implementatieplan, de juiste HR-tool, en een hands-on aanpak zorg je als directie, raad van bestuur, managementteam en HR voor een veiligere werkomgeving voor je personeel. Hiermee voorkom je financiële risico’s en (reputatie)schade.

Bij grensoverschrijdend gedrag brengt iemand een ander schade toe op fysiek, mentaal of emotioneel vlak. Dit kan verschillende vormen aannemen, zoals (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten, agressie, maar ook hoge werkdruk en machtsmisbruik. Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet is iedere werkgever verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving, waarbij het preventief voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en accuraat omgaan met meldingen ervan van groot belang zijn.

Maar wat zijn de gevolgen en financiële schadeposten als er geen actie wordt ondernomen tegen grensoverschijdend gedrag? Laten we enkele voorbeelden bekijken:

Een duidelijk voorbeeld is de situatie bij Ajax in februari 2022. De koers van de aandelen van Ajax daalde met 3,5% direct na de bekendmaking van het grensoverschrijdende handelen van Marc Overmars. Dit had aanzienlijke gevolgen.

Een ander voorbeeld is het grensoverschrijdende gedrag bij de Britse werkgeverslobby CBI. Na diverse meldingen van seksueel ongewenst gedrag hebben veel bedrijven hun lidmaatschap opgezegd en wilden andere organisaties niet langer met de Britse werkgeverslobby samenwerken. Hierdoor gingen niet alleen aanzienlijke contributie-inkomsten verloren, maar ook het vertrouwen waardoor belangrijke ministeries hun deuren sloten en de lobbyfunctie van CBI werd geschaad.

En laten we de zaak van Accenture niet vergeten, waarbij een leidinggevende herhaaldelijk medewerkers seksueel intimideerde tijdens borrels. Door een onzorgvuldig onderzoek gaat het ontslag op staande voet onderuit. Accenture werd vervolgend veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van € 50.000,–. Dit heeft niet alleen financiële impact, maar ook reputatieschade met zich meegebracht.

Dergelijke situaties leiden tot aanzienlijke financiële schade en reputatieschade, boze aandeelhouders, verlies aan vertrouwen, hogere kosten door ziekteverzuim, personeelsverloop, productiviteitsverlies, moeilijkheden bij het aantrekken van talent, aanklachten, juridische procedures, schadevergoedingen en boetes. Dit alles als gevolg van onvoldoende management van grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie.

Als ondernemer horen risico’s bij het ondernemen. Echter, bij het omgaan met grensoverschrijdend gedrag moet je je als directie, raad van bestuur, managementteam en HR alles in het werk stellen om de  risico’s te beperken en de schadeposten zoveel als mogelijk te minimaliseren.

Overzicht training

Uur 1 | Risico’s en gevaren

  • Aanklachten
  • Proceskosten
  • Reputatieschade
  • Verlies van productiviteit
  • Negatieve werkcultuur

Uur 2 | Mogelijkheden

  • Van stappenplan naar implementatieplan
  • HR tool

Uur 3 | Aanpak

  • Top down, vanuit de juridische invalshoek
  • Structuur
  • Evaluatie en voortschrijdend inzicht
Wil je meer informatie over de mogelijkheden van deze incompany masterclass?