13 JUNI 2024 | STUDIECENTRUM KERCKEBOSCH | LIVE OP LOCATIE

De invloed van Arboregelgeving in de letselschadepraktijk

VOOR: LETSELSCHADE-ADVOCATEN | REGISTER-EXPERTS PERSONENSCHADE | MEDEWERKERS RECHTSBIJSTAND- EN WA-VERZEKERAARS | OVERIGE RECHTSHULPVERLENERS EN JURIDISCH ADVISEURS MET EEN FOCUS OP LETSELSCHADE | RECHTERLIJKE MACHT | ARBEIDSRECHTADVOCATEN

Voor Studiecentrum Kerckebosch begeleid ik samen met mr. Daphne van Doorn  de training ‘de invloed van Arboregelgeving in de letselschadepraktijk’. De training wordt op 13 juni 2024 gegeven van 12.30 uur tot 17.15 uur bij Mercure Hotel Amersfoort Centre.

Waar gaat de training Arboregelgeving in de letselschadepraktijk over?

mr. Saskia Lang en mr. Daphne van Doorn bespreken in een middag de belangrijkste aspecten van zowel de Arboregelgeving en het arbeidsrecht, die gebruikt kunnen worden in de werkgeversaansprakelijkheid en in de letselschade praktijk.

In de meeste langlopende letselschadezaken komen arbeidsrechtelijke vraagstukken voor. Zo kan de werknemer te maken krijgen met een loonstop, verzuimbeleid, einde dienstverband of een geschil met de bedrijfsarts over de mate van arbeidsongeschiktheid. Maar ook in andere zin speelt het arbeidsrecht en de Arboregelgeving een belangrijke rol.

Zo zijn werkgevers op basis van het Arbeidsomstandighedenbesluit verplicht de risico’s van de werkzaamheden in kaart te brengen. Denk aan de mate van blootstelling aan gevaarlijke stoffen, het aantal decibel, lichaamstrillingen etc. Daarnaast zijn er verplichtingen tot het opmaken van een ongevalsrapport of een melding van een beroepsziekte.

Deze informatie op basis van de Arboregelgeving zijn van grote waarde in het aansprakelijkheidsrecht. Hoe verzamel en gebruik je deze belangrijke informatie in de letselschadepraktijk en hoe doe je daar je voordeel mee?

Na het volgen van de cursus:

  • Kent u alle relevante Arboregels;
  • Weet u dat u altijd een melding moet doen van een ongeval of beroepsziekte;
  • Bent u op de hoogte van de regels rondom ontbinden van een arbeidsovereenkomst en finale kwijting;
  • Weet u de gevolgen van het niet hebben van een RI&E of niet goed ingevulde RI&E.

Locatie

Mercure Hotel Amersfoort Centre
De Nieuwe Poort 20
3812 PA Amersfoort

Kosten

€ 525,-
p.p. excl. BTW

€ 475,-
vanaf 2 deelnemers excl. BTW

Meer informatie over het programma en/of aanmelding?