5 OKTOBER 2023 | STUDIECENTRUM KERCKEBOSCH | WEBINAR

Toepassen privacywetgeving (AVG) voor veiligheidskundigen

VOOR: VEILIGHEIDSKUNDIGEN | KAM-COÖRDINATOREN | PREVENTIEMEDEWERKERS | HR-MANAGERS

Voor Studiecentrum Kerckebosch begeleid ik de training Toepassen privacywetgeving (AVG) voor veiligheidskundigen. De training op 5 oktober 2023 is een online training van 7.30 uur tot 12.15 uur.

Waar gaat de training Toepassen privacywetgeving (AVG) over?

Met de invoering de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de privacywetgeving aangescherpt. In het dagelijks werk van veiligheidskundigen levert de nieuwe wet nog veel vragen op.

Door technologische ontwikkelingen wordt het steeds makkelijker wordt om gegevens te verzamelen en medewerkers te controleren. Handig voor werkgevers en veiligheidskundigen. Je wilt immers weten wie er op de werkplek aanwezig zijn en of de medewerkers, leveranciers en bezoekers ook veilig zijn. Bij de toegangscontrole wordt steeds vaker gebruik gemaakt van irisscans, vingerafdrukken of gelaatsherkenning. Ook worden persoonsgegevens vastgelegd in V&G plannen, bij melding van incidenten en is er op menige werkplek cameratoezicht.

Allemaal maatregelen ten behoeve van de veiligheid, maar wat is hierbij wel en niet toegestaan volgens de privacywet? En in hoeverre ben je als veiligheidskundige – in de eigen organisatie of bij een opdrachtgever- verantwoordelijk voor het omgaan met bijzondere persoonsgegevens?

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere:

  • Hoe om te gaan met de verwerking en bewaring van (bijzondere) persoonsgegevens;
  • De voorwaarden voor controleren medewerkers alcohol-, drugs- en medicijngebruik;
  • Cameratoezicht;
  • Melden van incidenten en ongevallen;
  • Wijziging in beveiliging en handhaving door invoering AVG.

Kosten

€ 375,-
p.p. excl. BTW

Meer informatie over het programma en/of aanmelding?