Studiecentrum Kerckebosch

Diverse actuele trainingen over arbeidsrecht die komende periode op de agenda staan.

LangArbeidsrecht geeft actuele trainingen op niveau
Alle trainingen zijn gebaseerd op 25 jaar ervaring in het arbeidsrecht. De theorie wordt altijd verduidelijkt aan de hand van verschillende praktische voorbeelden. De gemiddelde waardering voor de trainingen is hoog. Gemiddeld een 8 voor inhoud en presentatie.

LangArbeidsrecht Trainingen

5 OKTOBER 2023  |  STUDIECENTRUM KERCKEBOSCH  | WEBINAR

Toepassen privacywetgeving (AVG) voor veiligheidskundigen

VOOR: VEILIGHEIDSKUNDIGEN | KAM-COÖRDINATOREN | PREVENTIEMEDEWERKERS | HR-MANAGERS

Met de invoering de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de privacywetgeving aangescherpt. In het dagelijks werk van veiligheidskundigen levert de nieuwe wet nog veel vragen op.

LangArbeidsrecht Trainingen

12 OKTOBER 2023  |  STUDIECENTRUM KERCKEBOSCH  | LIVE OP LOCATIE

De invloed van Arboregelgeving in de letselschadepraktijk

VOOR: LETSEL-ADVOCATEN | REGISTER-EXPERTS PERSONENSCHADE | ARBEIDSRECHTADVOCATEN

In de meeste langlopende letselschadezaken komen arbeidsrechtelijke vraagstukken voor. Zo kan de werknemer te maken krijgen met een loonstop, verzuimbeleid, einde dienstverband of een geschil met de bedrijfsarts over de mate van arbeidsongeschiktheid. Maar ook in andere zin speelt het arbeidsrecht en de Arboregelgeving een belangrijke rol.

LangArbeidsrecht Trainingen

31 OKTOBER 2023  |  STUDIECENTRUM KERCKEBOSCH  | LIVE OP LOCATIE

Re-integratie van de zieke werknemer

VOOR: HR-MANAGERS | AFDELINGSMANAGERS | ARBO-ADVISEURS | ONDERNEMERS | VEILIGHEIDSKUNDIGEN | PREVENTIEMEDEWERKERS | ONDERNEMINGSRADEN

Veel voorkomende vragen en aandachtspunten bij re-integratie van een zieke werknemer.

Uitstekende docent, uitstekende scholing

Saskia Lang weet op een luchtige manier juridische kost te doceren waardoor je de aandacht niet kwijtraakt, bovendien faciliteert zij interactiviteit op een plezierige wijze en weet zij alle aanwezigen de ruimte te geven zonder dat dit storend wordt voor de groep. Uitstekende docent en uitstekende scholing, zeer aanbevelingswaardig.

LangArbeidsrecht Trainingen

7 NOVEMBER 2023  |  STUDIECENTRUM KERCKEBOSCH  | WEBINAR

Complexiteit in de Arboregelgeving

VOOR: VEILIGHEIDSKUNDIGEN | KAM-COÖRDINATOREN | HR MANAGERS | PREVENTIEMEDEWERKERS

Tijdens deze training staat de Arboregelgeving centraal. mr. Saskia Lang bespreekt het Arbo(basis)contract, waarbij ze ingaat op de belangrijkste verplichtingen uit de Arbowetgeving.

LangArbeidsrecht Trainingen

23 NOVEMBER 2023  |  STUDIECENTRUM KERCKEBOSCH  | WEBINAR

Do’s en don’ts bij grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

VOOR: HR-MANAGERS | AFDELINGSMANAGERS | ARBO-ADVISEURS | ONDERNEMERS | VEILIGHEIDSKUNDIGEN | PREVENTIEMEDEWERKERS | ONDERNEMINGSRADEN

‘Wat staat dat shirt je goed!’ Een mooi compliment van een collega? Of niet? En als een manager het zegt? Of een medewerker complimenteert met ‘Wat een sexy shirt…’