7 NOVEMBER | STUDIECENTRUM KERCKEBOSCH | WEBINAR

Complexiteit in de Arboregelgeving

VOOR: VEILIGHEIDSKUNDIGEN | KAM-COÖRDINATOREN | HR MANAGERS | PREVENTIEMEDEWERKERS

Voor Studiecentrum Kerckebosch begeleid ik de training Complexiteit in de Arboregelgeving. De training op 7 november 2023 is een online training van 12.00 uur tot 17.15 uur.

Training ‘Complexiteit in de Arboregelgeving’

Tijdens deze training staat de Arboregelgeving centraal. Ik bespreek het Arbo(basis)contract, waarbij wordt ingegaan op de belangrijkste verplichtingen uit de Arbowetgeving. Aan de orde komen onder andere de adviesrol van de bedrijfsarts, de taken van de preventiemedewerker en de rol van de ondernemingsraden. Ook is er aandacht voor de (juridische kant van) de RI&E en de beleidsregel Arbocatalogi.

Aan de hand van casuïstiek bespreek ik de veel voorkomende aandachtspunten op de werkvloer, zoals het PSA-beleid (psychosociale arbeidsbelasting) met name pesten op de werkvloer en burn-out. Er worden handvatten gegeven voor het omgaan met bedrijfsongevallen en beroepsziekten. Uiteraard zullen ook de procedurele gevolgen, de handhaving en sancties bij niet-nakoming en overtreding worden besproken.

Kosten

€ 375,-
p.p. excl. BTW

Meer informatie over het programma en/of aanmelding?